Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dzień Edukacji Narodowej 2017

„Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
Płynie wraz z nami przez szkolne lata”

          Dnia 13.10.2017 r. w odbyła się w naszej szkole akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili  i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie głos zabrała p. Dyrektor,  która odczytała list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do pracowników szkoły z okazji ich święta. Pani Dyrektor przyznała nagrody dla nauczycieli za miniony rok szkolny. Podziękowała wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy. Do życzeń dołączyli się Rodzice oraz Samorząd Uczniowski.

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom 
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

               Uczniowie

Publicznej Szkoły Podstawowej

            w Biesiadkach

                                                                                                              

"Odblaskowa szkoła"

   W tym roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Organizatorami konkursu są:  Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Sprzątanie Świata

        W dniach 15 -19 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. W tych dnia uczniowie ze szkoły podstawowej i przedszkolaki wraz z opiekunami udali się w wyznaczony rejon do porządkowania. Oddział przedszkolny oraz klasy I i III sprzątały teren w pobliżu szkoły a klasy IV-VII zajęły się poboczami dróg i terenem wokół stadionu. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Sprzątanie Świata – Polska 2017 odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Gminy Gnojnik. Udział uczniów naszej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie. 

Teatrzyk profilaktyczny "SmoG wawelski"

      Dnia 25 września br. w naszej szkole odbył się spektakl „SmoG wawelski” dla uczniów kl. I-IV.  Przygotowany został na podstawie znanej krakowskiej legendy. Tematyką przedstawienia była ochrona powietrza. Dzieci dowiedziały się  jakie są konsekwencje palenia śmieci w piecach, dlaczego lepiej poruszać się po mieście na rowerze lub autobusem zamiast samochodem oraz dlaczego sadzenie drzew jest istotne. Spektakl wskazywał dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody. Aktorzy zwracali również uwagę dzieci na wartości moralne: odpowiedzialność, wspólną pracę i odwagę. Podczas spektaklu dzieci brały czynny udział np. naprawiając buciki krakowianki, tańcząc krakowiaka w oryginalnych strojach krakowskich, pomagając SmoGowi zadymić miasto czy sadząc nowe drzewko. Znakomite opracowanie tekstu, piękna muzyka, kolorowe krakowskie stroje i rekwizyty stwarzały  atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych.

                     

Wielka uroczystość w naszej szkole

 

      18 września br. przezywaliśmy szczególne chwile, które na stałe zapiszą się na  kartach historii naszej szkoły, środowiska lokalnego, gminy i  powiatu .  W roku  jubileuszu 160-lecia istnienia szkoły  oraz w dniu jej patrona  miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali sportowej wraz z zapleczem i biblioteką szkolną. Sfinalizowane zostało długo oczekiwane przez nas przedsięwzięcie  - nowa hala sportowa, która pozwoli wychowankom szkoły rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea. Będzie również miejscem organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, spotkań, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych przez wiele pokoleń młodzieży uczącej się w naszej szkole. Obiekt przyciąga uwagę kolorystyką i szeregiem nowoczesnych rozwiązań, w tym bardzo funkcjonalnym systemem wentylacyjnym i grzewczym.

    W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych Gości. Wśród nich: Radni Województwa Małopolskiego -  p. Wojciech Skruch i p. Adam Kwaśniak, Małopolski Kurator Oświaty p. Barbara Nowak, Dyrektor Delegatury K O w Tarnowie p. Artur Puciłowski, Księża: Józef Polak – proboszcz parafii Ducha św. w Nowym Sączu, proboszcz naszej parafii Kazimierz Sroka wraz z księdzem katechetą, księża rodacy: ks. Tadeusz Machał, ks. Stanisław Jewuła oraz ks.Bogusław Woźniak, Starosta brzeski p. Andrzej Potępa,  Wójt Gminy Gnojnik gospodarz  uroczystości p. Sławomir Paterek, Wójt Gminy Iwkowa p. Bogusław Kamiński, Radna Powiatu Brzeskiego p. Ewa Cierniak - Lambert, Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik p. Janusz Zych wraz z Radnymi Gminy Gnojnik, Dyrektor Urzędu Pracy w Brzesku p. Andrzej Mleczko, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzesku p. Dorota Żak, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Gnojnik, Sekretarz UG w Gnojniku p. Anna Rachwalik, Dyrektor Referatu Oświaty  p. Andrzej Stańczyk, Dyrektor Centrum Kultury p. Ewa Świerczek, Kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy Gnojnik, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej p. Marian Piech, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska p. Bohdan Piotrowicz, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej w Brzesku  p. Piotr Słowiak,  Komendant Powiatowej Policji  w Brzesku p. Mirosław Moryl, Komendant Komisariatu Policji w Czchowie p. Piotr Wójciak, Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Brzesku p. Ewelina Buda, Sołtys Biesiadek p. Ryszard Machał wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Sołtysi Gminy Gnojnik, Przedstawiciele firm budowlanych, Inspektorzy nadzoru budowlanego, Rada Rodziców szkoły i przedszkola w Biesiadkach, Poczty sztandarowe szkół wraz z nauczycielami, Przedstawiciele środowiska lokalnego, cała Społeczność szkolna.

     Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym, pod przewodnictwem księdza Józefa Polaka proboszcza Parafii Ducha św. w Nowym Sączu, który  dokonał też poświęcenia budynku hali sportowej. Wójt gminy,  p. Sławomir Paterek przedstawił historię powstania i budowy hali sportowej zaś  dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka  w swoim wystąpieniu  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu sportowego. Dyrektor szkoły  wręczyła również pamiątkowe statuetki i podziękowania. Statuetki otrzymali: Wójt Gminy Gnojnik p. Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy p. Janusz Zych wraz z Radą Gminy, Sołtys Biesiadek p. Ryszard Machał wraz z Radą Sołecką, Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Gnojnik p. Leszek Ząbkowski. Podziękowania otrzymali także projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru budowlanego. Kontynuując podziękowania dyrektor szkoły słowa wdzięczności skierowała do p. Bohdana Piotrowicza Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA w Krakowie za środki przekazane na zakup sprzętu sportowego dla uczniów a także wieloletnią współpracę.Uczniowie szkoły przedstawili scenariusz obrazujący życie św. Stanisława Kostki a zarazem jego drogę do świętości. Z racji jubileuszu przygotowaliśmy folder opisujący historię i życie szkolne . Otrzymali go wszyscy Goście na zakończenie uroczystości. Zaproszeni  Goście, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości skierowali do społeczności szkolnej listy okolicznościowe i gratulacyjne.  Na zakończenie uroczystości  dyrektor szkoły podziękowała   wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość mimo licznych zobowiązań . Drzwi naszej szkoły są zawsze szeroko otwarte – mówiła. Słowa wdzięczności skierowała do  księży dziękując za modlitwę, koncelebrę Mszy św., księdzu Józefowi  Polakowi  za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii, księżom rodakom. Panu organiście za śpiew i akompaniament. Rodzicom i  nauczycielom  za liturgię Mszy św., orkiestrze dętej pod batutą p. Wiesława Porwisza, zespołowi Piratki pod opieką p. Małgorzaty Horosin, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości.  Dziękowała  uczniom za  wspaniałą postawę podczas Mszy św.,  wymowną  inscenizację  o patronie szkoły św. Stanisławie Kostce przedstawiona wspólnie z rodzicami  i absolwentami szkoły. Kolejny  raz  podziękowania  skierowała do  rodziców za okazana  pomoc  i życzliwość  w przygotowaniu tego wydarzenia.  Na koniec ciepłe  słowa uznania   i wdzięczności powędrowały do nauczycieli nieszczędzących czasu, sił, pomysłów, pracy i wielkiego zaangażowania  w przygotowaniu tej uroczystości. Panie prowadzące uroczystość poprosiły Gości o wpis do Księgi  Pamiątkowej zaś Wójt p. Sławomir Paterek  zaprosił na wspólny obiad.

    W uznaniu za zasługi dla rozwoju edukacji młodego pokolenia oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców Samorząd Województwa  Małopolskiego przyznał naszej szkole medal  "Polonia Minor". Medal wręczył Radny województwa małopolskiego Pan Adam Kwaśniak.  

Zdjęcia z uroczystosci

Artykuł - Kuratorium Oświaty w Krakowie

Artykuł - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

Tarnowska TV 

Folder

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności