+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 Jan Paweł II

We  wrześniu 2019r. nasza szkoła przystąpiła do XIII edycji Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.  Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”  i nieśli pomoc  ludziom   potrzebującym. Nasze działania skupiliśmy wokół projektu o nazwie „Apostołowie Bożego Miłosierdzia”.
Wolontariuszami projektu  zostali uczniowie klasy VIII, którzy dobrowolnie i bezinteresownie chcą nieść pomoc innym. Na spotkaniach koła ustalono plan działań na cały rok pracy, uwzględniając propozycje uczniów i potrzeby środowiska.                  

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Zespołem  Misyjnym „Wschód”  i włączyliśmy się w akcję  Zostań Misjonarzem.  W ramach tej akcji przeprowadziliśmy zbiórkę książek  i podręczników szkolnych dla dzieci z krajów Europy Wschodniej.   W okresie przedświątecznym wolontariusze wraz z opiekunem  odwiedzili osoby samotne, starsze mieszkające w Biesiadkach  i Żerkowie, składając im życzenia i wręczając własnoręcznie wykonane stroiki  i kartki świąteczne. Młodzież  była  bardzo serdecznie przyjmowana,  a życzenia i upominki jako wyrazy  pamięci wywoływały   u odwiedzanych  uśmiech na twarzy,    a czasem nawet łzy wzruszenia. Wolontariusze  wzięli udział  w akcji charytatywnej „Świąteczne Kartki Dobroczynne” zorganizowanej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA.  Całkowity dochód ze sprzedaży tych kartek  320 zł został wpłacony na konto fundacji dla osób chorych i niepełnosprawnych.  Pamiętając    o zmarłych  tuż przed świętami wolontariusze odwiedzili cmentarz parafialny  składając świąteczne  stroiki na grobach byłych pracowników naszej szkoły. Pod czujnym okiem  nauczycieli  uczniowie włączyli się w przygotowanie spotkania wigilijnego dla Seniorów – wykonywali kartki świąteczne oraz piekli  pyszne pierniczki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcają swój czas i serce, aby wspierać potrzebujących.

P. Strzesak

kastamonu mutlu son
Comments are closed.