+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Biesiadki

Nazwa miejscowości

     W świetle dotychczasowych badań nie można jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia nazwy wsi. Pierwsze zapisy nazwy miejscowości pochodzą z XIII wieku i brzmią: “villa dicta”, “Bessadek”, “Biesiadek” i “Bessadky” Interpretacja znaczenia tej nazwy jest wiele. Można wywodzić Biesiadki od biesiady, słowa pierwotne oznaczającego rozmowę, zgromadzenie a wtórne ucztę. Inni upatrywali w strukturze tej nazwy połączenia wyrazów “bies”, czyli diabeł i “siadać”, co dawało w rezultacie określenie miejsca przebywania diabła.
 
  Stare podanie, utrwalone przez Karola Matyasa mówi, że osada, która dała początek dzisiejszym Biesiadkom, pierwotnie leżała w zupełnie innym miejscu. Z powodu wyjałowienia ziemi, jej mieszkańcy przenieśli się na nowe tereny, które na pamiątkę swego przesiedlenia nazwali Przesiadkami. Z czasem pierwotna nazwa przekształciła się w obecną.

   Inne podanie ludowe mówi, że mieszkańcy Tworkowej uciekli przed atakiem Węgrów do lasu – na teren dzisiejszych Biesiadek i tutaj przygotowali zasadzkę na prześladowców. Kilku Węgrów, którzy zdołali się uratować, rozpowszechniło wieść i biesach, które złapały ich „w siatkę”. Osadę, która powstała na miejscu tego wydarzenia zaczęto więc nazywać “Biesie Siatki” czyli Biesiadki. Interpretatorzy nazwy wywodzą też Biesiadki od miejsca nie zamieszkałego, nie zasiedlonego. Pewnie znaczenie może mieć fakt, że Biesiadkami w przeszłości nazywano zagródki wokół domów, zaś biesiadą określano osobę niegodziwą, złą.

Ułatwienia dostępu