+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

“Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki”

W ramach projektu pt. CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Uszwi organizowane było szereg działań. Jednym z nich były warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Urząd Gminy w Gnojniku. W naszej szkole również odbyły się takie warsztaty, podczas których, uczniowie segregowali śmieci, pracowali w grupach, przedstawiali na plakatach różne źródła zanieczyszczeń powietrza. Podczas spotkania uczniowie wykazali się zaangażowaniem i aktywnością. W nagrodę otrzymali ekologiczne gry planszowe oraz kolorowanki.

Uczniowie chętnie wzięli również udział w konkursie plastycznym i poetyckim. Do szkolnego etapu przeprowadzonego w naszej szkole konkursu plastycznego wpłynęło 31 prac w kategorii klasy I – IV oraz trzy prace w kategorii klas V – VIII. Do szkoły w Uszwi przekazano prace następujących uczniów: Nikola Cąkała – klasa I, Wiktor Gagatek – klasa II, Szymon Urban – klasa II, Julia Szot – klasa III, Nicola Racięga – klasa VIII, Rajmund Gawlik – klasa VII a, Artur Gawlik – klasa VII a.

Ponadto na etapie szkolnym wyróżnienia otrzymali: Emilia Wałaszek – klasa III, Julian Bukowiec – klasa III, Damian Stolarczyk – klasa III, Justyna Łopatka – klasa III. Uczniowie ci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a prace tych uczniów można było podziwiać na wystawie szkolnej. Podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i poetyckiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi uczniowie naszej szkoły zdobyli następujące lokaty:

KONKURS POETYCKI

I kategoria wiekowa – uczniowie klas VII – VIII

I miejsce: Rajmund Gawlik – kl. VII, PSP w Biesiadkach

III miejsce: Artur Gawlik – kl. VII, PSP w Biesiadkach

KONKURS PLASTYCZNY

I kategoria wiekowa – uczniowie klas I – IV

I miejsce (ex aequo):

Julia Szot – kl. III, PSP w Biesiadkach

II miejsce (ex aequo):

Szymon Urban – kl. II, PSP w Biesiadkach

III miejsce (ex aequo):

Nikola Cąkała – kl. I, PSP w Biesiadkach

II kategoria wiekowa – uczniowie klas V – VIII

II miejsce (ex aequo):

Nicola Racięga – kl. VIII, PSP w Biesiadkach

III miejsce (ex aequo):

Artur Gawlik – kl. VII, PSP w Biesiadkach

Nagrody i dyplomy za udział w konkursach otrzymali również: Rajmund Gawlik kl. VIIa, Karol Gawlik kl. IV, Wiktor Gagatek kl. II.

Dnia 19 października br. w szkole w Uszwi odbyło się podsumowanie projektu CHROŃMY ŻABY – NASZE ZIELONE PRZYJACIÓŁKI. Podczas tej uroczystości uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w w/w konkursach. Otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Warto wspomnieć, iż głównym czynnikiem uzasadniającym działania, w których braliśmy udział była ekspertyza specjalisty zoologa i ornitologa – Roberta Słomczyńskiego, która w styczniu 2020r., wpłynęła do Urzędu Gminy w Gnojniku. Zawierała ona informację o zlokalizowaniu w miejscowości Uszew stanowiska występowania i rozrodu chronionych gatunków płazów (przede wszystkim ropuchy szarej (Bufo bufo) i żaby trawnej (Rana temporaria) oraz miejsca ich masowej śmiertelności w wyniku kolizji z pojazdami poruszającymi się po lokalnej drodze. Ekspertyza zawierała informację o konieczności podjęcia działań zmierzających do ochrony lokalnych populacji płazów i ich siedlisk. Myślimy, iż projekty takie i działania z nich wynikające uwrażliwiły młode pokolenie na koniczność dbania o przyrodę, szczególnie w ich najbliższym środowisku.

K. Anioł- Bukowiec

P. Strzesak

M. Hudyma

Comments are closed.