+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Sprawozdanie z realizacji II modułu innowacji pedagogicznej

Klasy I – III są już po realizacji II zimowego modułu innowacji pedagogicznej ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, którego tytuł brzmiał ,,Mała chmurka w krainie śniegu.”

Klasa II wspólnie z wychowawcą przeczytała książkę autorstwa Czesława i Aliny Centkiewicz pt.,,Zaczarowana zagroda”. Uczniowie z ciekawością słuchali wybranej lektury, pomimo, że większość przeczytała ją wcześniej samodzielnie w domu. Po przeczytaniu zabraliśmy się do uzupełnienia kolejnych stron w lekturniku. Zapisaliśmy tytuł, autora, głównego bohatera i bohaterów drugoplanowych. Następnie uczniowie wypisaliśmy cechy głównego bohatera oraz narysowali uroczego pingwinka Elegancika w wyznaczonym miejscu. Tytuł przygody, którą uczniowie narysowali, a później opisali to ,,Tajemnicza ucieczka z zagrody”. Lektura podobała się uczniom o czym świadczyły uśmiechnięte buźki. Omawiając tę lekturę uczniowie wykonali pingwinki z rolki po papierze toaletowym, które umieścili w zagrodzie zrobionej z kostek cukru.

Pokaz mody ,,Zimowe EKO kreacje” cieszył się dużym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony uczniów. Wykorzystując szary papier, kartony, pudła, foliowe worki, stare płyty CD, folię bąbelkową, kolorowy papier, zakrętki i inne materiały, każdy uczeń wykonał swój własny strój. Były suknie balowe, sukienki wyjściowe, zbroje rycerskie, kapelusze z zakrętek, nakrycia głowy, ubrania na lato. Uczniowie w przygotowanie strojów włożyli dużo czasu i pracy, wykonywali je w klasie, pomagali sobie wzajemnie, pracowali chętnie i z ciekawością na efekt końcowy. Po skończonej pracy był pokaz mody i sesja zdjęciowa w sali lekcyjnej. Zdjęcia z pokazu otrzymali rodzice, bo było się czym pochwalić.

Używając odpadów segregowanych takich jak białe butelki z kefiru czy jogurtu, rurki plastikowe, guziki, zakrętki itp., każdy uczeń osobno wykonał ,,EKO bałwanka”. Każdy z bałwanków był inny, pomysłowy, miał charakterystyczne cechy wyglądu, był z łopatą lub miotłą, miał kapelusz z zakrętki, papieru lub inne nakrycie głowy. Wykonane bałwanki można było podziwiać na wystawie w sali lekcyjnej.

Zadanie EKOlogiczne wykonane było jako ostatnie. Po wysłuchaniu opowiadania pt. ,,Mała chmurka w krainie śniegu” uczniowie chętnie rozmawiali na temat wydarzeń w nim zawartych. Podczas realizacji zadań towarzyszyła nam piosenka pt. ,,Ekologiczne reggae”, która uczniowie śpiewają do tej pory, bo łatwo ,,wpadła im w ucho”. Zadanie dla ,,małych chemików” czyli ,,Laboratorium badania śniegu/lodu” pozwoliło utrwalić stany skupienia wody, odkryć właściwości śniegu i lodu, zapisać wnioski z obserwacji. Następnie uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne ,,Efekt cieplarniany” oraz ,,Potężne lodowce topnieją przez kamerą”. Uczniowie oglądali filmy z zaciekawieniem, a jednocześnie byli zmartwieni tymi zjawiskami, które wpływają bardzo niekorzystnie na nasza planetę. Po filmie ,,Segregujemy odpady, to się opłaca” wykonaliśmy ćwiczenia praktyczne polegające na segregowaniu różnych śmieci zgromadzonych przez nauczyciela do odpowiednich pojemników ( papierowych w odpowiednich kolorach) . Na koniec ulubione zadanie moich uczniów- praca plastyczna – wyturlaj bałwana. Każdy bałwan był inny, wyjątkowy, niepowtarzalny, zaprezentowany przez wykonawcę, później można go było podziwiać na wystawie klasowej.

Klasa III w module zimowym wybrała również książkę Aliny i Czesława Centkiewiczów,, Zaczarowana zagroda”. Każdy uczeń przeczytał samodzielnie w domu lekturę. Na zajęciach edukacji polonistycznej po dokładnym omówieniu treści książki, uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali zadania zamieszczone w lekturniku. Treść lektury wszystkim się bardzo podobała, czego dowodem były uśmiechnięte buźki w karcie samooceny.

Kolejne zadanie, do którego przystąpili trzecioklasiści związane było z przygotowaniem wystawki w klasie na temat czytanej lektury.

Uczniowie zgromadzili informacje o Antarktydzie, ciekawostki o pingwinach i innych zwierzętach ją zamieszkujących. Makietę wykonali ze styropianu, na której oprócz własnoręcznie wykonanych pingwinków i innych zwierząt zamieszkujących ten najzimniejszy kontynent, zamieścili również stację badawczą profesora Dobrowolskiego, o której dowiedzieli się z lektury.

Z wielkim entuzjazmem, przy pomocy rodziców, wszyscy wychowankowie przystąpili do przygotowania Zimowych EKO kreacji . Dzieci w swojej klasie zaprezentowały bardzo ciekawe stroje wykonane z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu np. kartonów, worków, gazet, folii spożywczej czy bąbelkowej, itp. Pokaz odbył się w sali lekcyjnej bez udziału publiczności ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w związku z pandemią COVID-19 . Występ każdego z uczniów nagrodzony był gromkimi brawami.

Inne zadanie , do którego przystąpili uczniowie to: “EKO bałwanek”. Puste plastikowe butelki i zużyte żarówki zostały wykorzystane jako podstawa do wykonania bałwanków. Każdy z uczniów na zajęciach edukacji technicznej samodzielnie wykonał EKO bałwanka ozdabiając go różnymi materiałami plastycznymi i dekoracyjnymi. Dzieci w swoich pracach wykazały się doskonałą wyobraźnią i pomysłowością. Piękne prace stanowiły dekorację klasy. Oprócz tego, uczniowie w grupach, z niewielką pomocą nauczyciela wykonali dużego bałwana z wykorzystaniem kubków plastikowych. Bałwan ubrany w czapkę i szalik stanął w kącie na szkolnym korytarzu.

Zadanie EKOlogiczne, również niezwykle zaciekawiło uczniów. Po wysłuchaniu opowiadania pt. ,,Mała chmurka w krainie śnieguuczniowie rozmawiali na temat wydarzeń w nim zawartych. Wielu z nich wskazało niewłaściwe postępowanie człowieka, które przyczynia się do ocieplenia klimatu. Podsumowaniem dyskusji stały się filmy edukacyjne „Efekt cieplarniany” oraz „Potężne lodowce pękają przed kamerą”. Z dużym zaangażowaniem dzieci swoimi zmysłami badały kostki lodu i wysnuwały trafne wnioski i spostrzeżenia. Zainteresowaniem cieszyła się również praca plastyczna pt. ,,Wyturlaj bałwana” . Po obejrzeniu filmu „Segregujmy odpady, to się opłaca nam wszystkim”, odbyła się debata wśród uczniów dotycząca ochrony środowiska. Uczniowie w grupach tworzyli ekologiczne plakaty ukazujące wpływ zanieczyszczenia środowiska na ocieplenie klimatu.

Pierwsze zadanie jakie zrealizowali uczniowie klasy I to wspólne przeczytanie książki pt. “Zaczarowana zagroda”. Lektura dzieciom bardzo się podobała, a najbardziej zauroczył ich pingwinek Elegancik. Uzupełniły lekturniki, wykonały piękne portrety głównego bohatera oraz jego przygód i podróży po świecie. Zapoznały się również z pracą badaczy naukowych, którzy swoją pracę wykonują na odległej Antarktydzie i dowiedziały sie co to jest stacja badawcza.

W ramach kolejnego zadania w sali lekcyjnej uczniowie przygotowali kącik poświęcony Antarktydzie i żyjącym na niej pingwinom. Na dużym niebieskim materiale pojawiło się wiele ilustracji przedstawiających różne gatunki pingwinów, ich opisy i ciekawostki o nich. Nie zabrakło mapy świata z zaznaczoną Antarktydą. Największą radość dzieciom sprawiło “wtopienie” się w wystawę poprzez założenie własnoręcznie wykonanych masek pingwinów i poruszanie się jak one i wydawanie podobnych dźwięków. Wystawę zasypało mnóstwo spadających kulek śnieżnych, na których zapisane były tytuły książek, które dzieci samodzielnie przeczytały podczas trwania II modułu.

Dzięki realizacji treści ekologicznych poprzez opowiadanie “Mała chmurka w krainie śniegu” oraz filmom “Efekt cieplarniany” i “Potężne lodowce pękają przed kamerą” uczniowie dowiedzieli się wielu przydatnych informacji na temat efektu cieplarnianego i jaki ma wpływ na środowisko. Kolejne filmiki pogłębiły ich wiedzę na temat ochrony środowiska, segregacji śmieci, recyklingu.

Podsumowaniem było zorganizowanie pokazu mody “Zimowe EKO kreacje”. Ze względu na zdalne nauczanie pokaz mody odbył się poprzez prezentację multimedialną złożoną ze zdjęć dzieci w strojach zaprojektowanych i wykonanych wyłącznie z materiałów i surowców wtórnych.

Obecnie uczniowie zaczynają realizację modułu III ostatniego innowacji pedagogicznej ,,Mała chmurka w krainie słońca”.

Sinop escort
Comments are closed.