+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

DOMEK DLA POŻYTECZNYCH OWADÓW

22 grudnia ocenione zostały budowle – domki dla pożytecznych owadów – wykonane przez uczniów naszej szkoły. Zostały one wykonane z naturalnych materiałów, które uczniowie pozyskali podczas spacerów terenowych wśród tutejszych łąk i pól, a także znalezione na terenie własnych gospodarstw domowych. Przed rozpoczęciem działań, uczniowie zapoznali się z instrukcjami dotyczącymi wykonania w/w konstrukcji. Kolejnym etapem były konsultacje z nauczycielem. Ostatecznie do szkoły przyniesiono cztery domki – hotele.

Celami niniejszego konkursu były: budowanie świadomości ekologicznej, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, budowanie szacunku i poczucia odpowiedzialności dla wszystkich form życia oraz doskonalenie postawy ograniczonego konsupcjonizmu.

W ocenie prac konkursowych wzięli udział wszyscy nauczyciele obecni tego dnia w szkole. Na podstawie kart oceny wyłoniono zwyciężców.

I miejsce – Dominik Biel z klasy 8

II miejsce – Weronika Gnyla z klasy 6a

III miejsce – Nicola Racięga z klasy 7

W/w uczniowie otrzymali nagrody.

Mam nadzieję, że zamieszczone fotografie będą stanowiły inspirację dla innych uczniów. Być może także zechcą wspomóc “naszych braci mniejszych” i stworzą dla nich w swoich ogrodach podobne schronienia. Takie domki są potrzebne na wiosnę, by owady miały sposobność bezpiecznego złożenia jaj, latem umożliwiają im nocleg oraz schronienie przed deszczem i drapieżnikami, a jesienią i zimą – miejsce do bezpiecznego przeczekania zimnych i mroźnych dni. Poza tym są doskonałym sposobem na obserwację przyrody.

A. Linca

Denizli escort
Comments are closed.