+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Don’t give up, catch your dreams”-wyjazd szkoleniowy w ramach projektu POWER

W ramach realizacji programu POWER, w dniach 16-20.08.2021 r., uczestniczyłem wraz z ks. Piotrem Gwoździem w kursie zatutyłowanym “Don’t give up, catch your dreams”, organizowanym w Hiszpanii przez Anatolia Education.

Celem kursu było zaznajomienie nauczycieli ze zjawiskiem wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież (Early School Leaving). Podczas kursu staraliśmy się poznać możliwe przyczyny tego zjawiska w kontekście kulturowo-społecznym oraz sposoby profilaktyki i przeciwdziałania ESL. Tematyka kursu obejmowała także różne formy pracy, mające na celu wspieranie, motywowanie i aktywizowanie uczniów, w oparciu o wyniki badań naukowych z dziedziny psychologii i socjologii. Kurs zawierał elementy praktyczne (praca w grupach, wspólne opracowywanie zagadnień oraz próba znalezienia rozwiązania dla zadanego problemu).

Podczas szkolenia mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobycia wiedzy na temat systemów edukacyjnych w niektórych krajach europejskich. Międzynarodowa grupa składała się z nauczycieli z Polski, Rumunii, Turcji oraz Litwy.

Jakub Kądziołka

Comments are closed.