+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Dwa międzynarodowe projekty Erasmus+ oraz POWER w naszej szkole

        Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach rozpoczyna  udział w dwóch międzynarodowych projektach. Pierwszy z nich nosi tytuł:  „Współpracujmy” i będzie realizowany   w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest poznanie problemu ochrony środowiska w krajach partnerskich, z którymi szkoła będzie współpracowała : Niemcy, Holandia, Portugalia oraz Chorwacja. Wybrane szkoły w tych krajach  będą w ciągu  trwania projektu przez okres najbliższych  2 lat, podejmowały  różnorodne działania zmierzające do uwrażliwienia społeczności środowisk  lokalnych na działania związane z ochroną przyrody, dbaniem o zasoby środowiska naturalnego, recyklingiem oraz oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Tematy te wpisują się w dotychczasowe działania realizowane w naszej szkole nie tylko w czasie zajęć, ale też poprzez włączanie  uczniów, rodziców i nauczycieli    w lokalne i ogólnopolskie akcje, programy i projekty ekologiczne. Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi w projekcie międzynarodowym przyczynimy się do promocji naszej miejscowości, gminy i regionu. Dowiemy się, jak zagadnienia związane z szeroko pojętym proekologicznym stylem życia są realizowane w innych krajach europejskich.  W projekcie przewidziano wyjazdy  grup uczniów i nauczycieli do  szkół partnerskich oraz spotkania online. Na potrzeby dokumentowania naszych działań uruchomiona została strona internetowa, gdzie będziemy systematycznie zamieszczać filmy, zdjęcia czy  reportaże.

Fundusze pozyskane na realizację projektu w kwocie 29.610,00 euro pokryją wszelkie wydatki związane z pobytem uczniów wraz z nauczycielami w szkołach partnerskich oraz działaniami na terenie szkoły.

Drugi projekt, pt.: ”Mobilność, innowacja, rozwój”, polega na uczestnictwie kadry nauczycielskiej szkoły w zagranicznych szkoleniach, zarówno językowych, jak  i metodycznych.

Zaplanowane na lata 2021-2022 mobilności do: Portugalii, Hiszpanii, Finlandii i na Maltę przyczynią się do rozwoju kompetencji językowych, interkulturowych, poszerzą również wiedzę uczestników na temat systemów szkolnictwa w krajach partnerskich  oraz umożliwią poznanie najnowszych  technik i metod pracy  uczniami w innych krajach.

Na realizację powyższych działań  w ramach program POWER pozyskaliśmy 29.034,00 euro.

Barbara Legutko

elazığ mutlu son
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]