+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Dzień Edukacji Narodowej 2020-film

Dzień Edukacji Narodowej » Platforma Edukacyjna Powiatu Wodzisławskiego

14 października  obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To szczególny dzień – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy.

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych przez gimnazja, aż do uczelni wyższych. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie. Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele wprowadzonych przez nią rozwiązań miało kontynuację.

W tym dniu, uczniowie naszej szkoły złożyli Wszystkim pracownikom wyrazy  wdzięczności za ich poświęcenie, cierpliwość i umiejętność przekazywania wiedzy. Podziękowaniem za wszystkie starania był program artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski.  Z uwagi na niezwykle złożoną i trudną rzeczywistość, jaką jest sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie,  program przedstawiono w formie filmu zawierającego wiersze i piosenki.

Jeszcze raz w imieniu całej młodzieży szkolnej, Wszystkim tym, którzy świętują Dzień Edukacji Narodowej składamy wiele serdecznych życzeń: pomyślności, spokoju, cierpliwości i uśmiechu. Życzymy Wszystkim, „takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców”.

Opiekun SU M.Gawlik

edirne mutlu son
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]