+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Erasmus+

W ramach realizacji kolejnych zadań w naszym projekcie uczniowie klasy siódmej zastanawiali się nad najbardziej istotnymi zagadnieniami związanymi z dbaniem o środowisko naturalne. Okazało się, że młodzi ludzie dobrze rozumieją sytuację i wiedzą, że w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”.
Środowisko decyduje o naszym stylu życia, a człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. 

Znaczną część problemów możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. Zmieniając własne zachowania, możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia w naszym najbliższym otoczeniu. Często są to bardzo proste działania: oszczędzanie wody i energii elektrycznej, segregacja śmieci, racjonalne zakupy czy wykorzystywanie surowców wtórnych i zdrowy styl życia.

 Plakaty, które uczniowie zaprojektowali po lekcji pozwoliły na utrwalenie słownictwa związanego z tematem zajęć.

B.Legutko

Erzincan escort
Comments are closed.