+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Gminna Wigilia dla Seniorów 2017

 

,,Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata

i wyciągasz do niego rękę, zawsze jest wtedy Boże Narodzenie”

        Dnia 21 grudnia 2017 roku  już po raz osiemnasty odbyła się Wigilia dla Seniorów naszej gminy. Przybyłych Gości w imieniu całej społeczności szkolnej przywitały panie  M. Hudyma i A. Korczyńska podkreślając, że Boże Narodzenie to swoiste misterium radości, czas kiedy myślimy o drugim człowieku, chcemy mu sprawić odrobinę radości, okazać życzliwość, zauważyć jego potrzeby.W podniosłej i świątecznej atmosferze na Spotkaniu Wigilijnym gościliśmy: Radnego Województwa Małopolskiego p. A. Kwaśniaka, Wójta Gminy Gnojnik p. S. Paterka, Przewodniczącego Rady Gminy p. J. Zycha, Zastępcę Przewodniczącego Rady  Gminy p. D. Sachę, Radną Powiatu p. Ewę Cierniak Lambert, Kierownika Referatu Oświaty p. A Stańczyka, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Zawadzie Uszewskiej p. M. Piecha wraz  z podopiecznymi i opiekunami, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku p. A. Boczarską, Dyrektora Centrum Kultury w Gnojniku p. E. Świerczek wraz z p. E. Bednarowską, Przedstawiciela Stowarzyszenia Vesna p. M. Krzeczek , Radnego Żerkowa p. S. Jurkiewicza, Rzecznika  Powiatowej Komendy Policji w Brzesku p. E. Budę, Komendanta Policji w Czchowie p. P. Wójciaka, Księdza Katechetę P. Krawczyka, Sołtysów Gminy, Caritas Parafialny, Radę Rodziców, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, młodzież szkolną wraz z nauczycielami.

    Wszystkich zebranych jeszcze raz ciepło powitała dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że spotkania wigilijne stały się już tradycją w naszej szkole. Poprzez takie działania uwrażliwiamy dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Podziękowała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku za zaangażowanie się w tak wielkie przedsięwzięcie. Młodzież szkolna uświetniła wspólne chwile występem artystycznym ,,Nie taki diabeł straszny” przygotowany pod kierunkiem p. A. Nowak, p.K. Konar i p. M. Cichostępskiej.  Przedstawiciele Komendy Policji w Brzesku przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa, ostrzegając osoby starsze przed oszustami podszywającymi się za członków  rodziny. Wręczyli na ręce dyrektora szkoły certyfikat ,,Bezpieczna Szkoła”. Po wspólnej modlitwie, łamaniu się opłatkiem i życzeniach usiedliśmy do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Cała  uroczystość owiana była nutą świątecznej, rodzinnej atmosfery. 

                                                                                                                                                      K.Konar

{galeria}wigilia{/galeria}

                      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.