+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Gminny Integracyjny Dzień Seniora

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,

że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…

                                                                   Jan Paweł II

      20 grudnia 2018r. odbył się XIX Gminny Integracyjny Dzień Seniora, który stał się już tradycją naszej szkoły, ale także gminy. Jak corocznie miał on charakter Wigilii bożonarodzeniowej, gdyż okres świąt to wyjątkowy czas na spotkania w gronie najbliższych, przyjaznych osób. Sprzyja zatem integracji seniorów z terenu gminy, ale także przedstawicieli władz oraz instytucji działających w środowisku lokalnym i współpracujących ze szkołą w Biesiadkach. Oczekiwanie na nowonarodzonego Jezusa daje nadzieję, jednoczy, bo ,,jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory ”, a ,,wszyscy wszystkim ślą życzenia”.                                                                                                                                  

    Ten szczególny dzień w naszej szkole rozpoczął się wystąpieniem p. Anny Korczyńskiej i p. Małgorzaty Hudymy, które powitały wszystkich zebranych i wyraziły zadowolenie z przyjęcia przez obecnych zaproszenia na to spotkanie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Gnojnik – p. Sławomir Paterek, Ksiądz Proboszcz Kazimierz Sroka, Ksiądz Katecheta Paweł Krawczyk, radni Biesiadek – p. Monika Pabjan i p.  Kamil Kuras, radny Żerkowa- p. Władysław Gnyla, Kierownik Referatu Oświaty- p.  Andrzej Stańczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku- p. Kinga Broszkiewicz – Kuchno oraz p. Anna Boczarska, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Zawadzie Uszewskiej- p. Marian Piech wraz z wychowawcami i uczestnikami, Komendant Komisariatu Policji w Czchowie podinsp. Piotr Wójciak wraz z aspirantami, sołtys Żerkowa p.  Halina Krakowska, sołtys Biesiadek p. Ryszard Machał, sołtys Uszwi p. Stanisław Cebula, sołtys Zawady Uszewskiej p. Jan Robak, sołtys Lewniowej p. Artur Seniuk, Prezes Stowarzyszenia VESNA p. Bożena Malaga –Wrona, Komendant OSP Biesiadki p. Jan Szot, Kierownik Centrum Kultury w Gnojniku- p. Ewa Świerczek, p. Ewelina Bednarowska z  Biblioteki Publicznej w Biesiadkach, p. Renata Musiał ze świetlicy wiejskiej w Biesiadkach, przedstawiciele Caritas parafialnego, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku, czynni i emerytowani pracownicy Referatu Oświaty w Gnojniku, czynni i  emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola oraz Zespół Kolędników znad Uszwicy.  

Prowadzące wprowadziły również w magię świąt, przypominając, że czas Bożego Narodzenia, to czas, kiedy myślimy o drugim człowieku, chcemy mu sprawić choć odrobinę radości, okazać życzliwość, zauważyć jego potrzeby. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, aspirant Maciej Kostrzewa przeprowadził krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa seniorów i konieczności stosowania odblasków oraz ostrzegał przed oszustami wykorzystującymi łatwowierność starszych osób. Następnie głos zabrała dyrektor Bożena Dorota Pałka, która również serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie, zwróciła uwagę na radość płynącą z organizacji tej najważniejszej w roku uroczystości, gdyż ma ona na celu zacieśnienie więzi międzypokoleniowych oraz uwrażliwianie wychowanków na dostrzeganie drugiego człowieka. Wyraziła nadzieję, że ta lekcja zaowocuje w przyszłości i nasi uczniowie będą mieć otwarte serca na potrzeby innych ludzi.                                                                                                                

     Po jej wystąpieniu na scenie zaprezentowali się uczniowie, którzy przedstawili humorystyczną, współczesną wersję narodzenia Jezusa, przygotowaną pod kierunkiem pań: Kingi Konar, Anny Nowak i Marty Cichostępskiej. Historia ta prezentowała zmagania Lucyfera i diabła Rokity mające na celu zawładnięcie światem i pomoc Herodowi w utrzymaniu władzy. Oczywiście zwyciężyło dobro, a podstępy diabelskie zostały odkryte przez spostrzegawcze anioły i Jezus mógł spokojnie się narodzić. Nie zabrakło także pastuszków i  Trzech Króli, którzy jako pierwsi przybyli, by pokłonić się Dzieciątku Jezus. Aktorzy doskonale wcielili się w swoje role, a ich grę aktorską wzbogacił piękny śpiew szkolnego chórku, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Kolejnym punktem programu był występ Kolędników znad Uszwicy, który zapowiedziała p. Anna Korczyńska, prezentując historię grupy kolędniczej oraz jej dotychczasowe sukcesy. Przedstawienie pt. ,,Herody” dostarczyło zebranym sporej dawki śmiechu oraz wrażeń muzycznych, gdyż rzadko można słyszeć iście niebiański śpiew w wykonaniu mężczyzn. Kolędnicy, jak to bywa w zwyczaju, oczekiwali po złożeniu świątecznych życzeń na stosowną zapłatę. Pani Dyrektor jako gospodarz uroczystości była przygotowana na ten moment i wraz z podziękowaniami wręczyła kolędnikom upominek oraz zaprosiła do wspólnego świętowana przy wigilijnym stole. Słowa podziękowania skierowała także do osób i organizacji wspierających przygotowanie tego spotkania wigilijnego: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ręce kierownika- p. Kingi Broszkiewicz- Kuchno, Księdza Proboszcza, Caritas Parafialnego, Wójta Gminy Gnojnik, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży szkolnej. Złożyła także wszystkim obecnym życzenia, a po wspólnej modlitwie, połamaliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Całej uroczystości towarzyszył świąteczny nastrój, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Seniorzy i Goście, opuszczając mury naszej szkoły, zostali obdarowani pierniczkami oraz gipsowymi szopkami.

                                                                                                                                                                           M. Wawryka

zdj. B.Hawryłko

Aksaray escort

Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]