+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

GMINNY KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA POLSKIEGO POD HASŁEM ,,ZNAM POLSKIE LEGENDY”

         28 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs pod hasłem ,,Znam polskie legendy”. Zorganizowany został po raz pierwszy przez polonistki: Kingę Konar i Małgorzatę Wawrykę i adresowany był do uczniów klas IV-VI. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Każdą z nich reprezentowało dwóch uczniów, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poznanie legend z różnych rejonów Polski, wyrabianie zamiłowania do języka polskiego oraz kształtowanie postawy szacunku do kultury i literatury polskiej. Nauczyciele języka polskiego z poszczególnych szkół opracowali pytania do dwóch przydzielonych im legend, które wchodziły w skład testu znajomości 10 legend. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy, a końcowe wyniki prezentują się następująco:

I m-ce – uczeń kl. IV z PSP w Biesiadkach

II m-ce – ex aequo uczennica kl. V PSP w Gnojniku i uczeń kl. IV PSP w Lewniowej

III m-ce uczeń kl. V PSP w Biesiadkach

Uczestnicy każdej ze szkół otrzymali z rąk Dyrektor Bożeny Doroty Pałki dyplom za udział w konkursie, a zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe.

                                                                                         Kinga Konar

                                                                                         Małgorzata Wawryka

Çanakkale escort

Comments are closed.