+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

HABEMUS PAPAM

Dnia 18 X 2021 r. odbył się uroczysty apel z okazji 43 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Program słowno – muzyczny przygotowała klasa VIII pod opieką wychowawcy. Apel rozpoczęto od przypomnienia biografii Polaka ukazując wyjątkowość osoby Św. Jana Pawła II jako człowieka i papieża. Ponadto uczniowie zacytowali słowa Papieża, które kierował w trakcie swojego pontyfikatu do Polaków oraz wyrecytowali kilka jego wierszy. Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali ulubioną pieśń papieża „Barkę” jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co dobre i piękne.

Anna Korczyńska

Comments are closed.