+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Akcja Rekrutacja 2020r. - Aktualności - Urząd Gminy Nowa Sucha

TERMINARZ REKRUTACJI (na rok szkolny 2021/2022)

na podstawie informacji MEN i Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

https://kuratorium.krakow.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

od 17 maja do 21 czerwca (do godz. 15.00)składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (rekrutacja elektroniczna)
od 23 lipcado 30 lipca (do godz. 15.00)składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji
od 17 maja do 26 lipcawydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 1 czerwca do 14 czerwcaprzeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
do 17 czerwcapodanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
od 17 maja do 26 lipcanależy zanieść do szkoły świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia)
22 lipcaogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
2 sierpnia (do godz. 14.00)przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie
2 sierpnia (do godz. 14.00)ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
od 3 sierpnia …rekrutacja uzupełniająca

Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej korzysta z adresu:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Liceum Ogólnokształcące w Brzeskuhttp://www.kopernik.brzesko.pl/

Technikum w Brzesku
http://www.technikum-brzesko.edu.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku
https://zstib.edu.pl/blog

Ścieżki kształcenia
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/

Szkoły ponadpodstawowe w Bochni
 http://bochnia.eu/mieszkaniec/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/

Szkoły ponadpodstawowe w Tarnowie:
 https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/tarnow

Egzamin ósmoklasistyhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Comments are closed.