+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Kalendarium roku szkolnego 2021/22

TerminZadanie
1 września 2021 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
7 września 2021 r.Zebranie rodziców dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Odp. Dyrektor i Wychowawcy klas
17 września 2021 r.Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę Odp. p. Anna Korczyńska
18 września 2021 r.Wspomnienie Patrona Szkoły św. Stanisława Kostki Dyrektor szkoły
27 września  2021r.Warsztaty ekologiczne połączone z akcją Sprzątanie Świata Dyrektor szkoły
29 września 2021r.Wycieczka autokarowa do Krakowa dla uczniów kas IV – VIII w ramach programu ,, Odkrywamy Małopolskę” p. Małgorzata Wawryka i Wychowawcy IV – VIII
 30 września 2021r.Klasowe obchody Dnia Chłopaka Rada Rodziców
 6 października  2021 r.Ślubowanie uczniów klasy I Odp. p. Paulina Strzesak
14 października 2021 r.Apel  z okazji DEN Odp. p. Małgorzata Gawlik
Październik/listopad 2021 r.Etapy szkolne konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez MKO Odp. Nauczyciele przedmiotów
10 listopada 2021 r.Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości p. Małgorzata Wawryka
23 – 24 listopada 2021 r.Zebrania z rodzicami Odp. Wychowawcy klas
 6  grudnia 2021 r.Mikołajki szkolne Odp. Rada Rodziców
22 grudnia 2021r.Wigilie klasowe w zależności od sytuacji epidemicznej Odp. Wychowawcy klas
23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna
29 stycznia 2022 r.Procedura wystawiania ocen śródrocznych
31 stycznia   2022 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
 1 lutego  2022 r.Klasowe zebrania z rodzicami połączone z pedagogizacją Odp. Wychowawcy klas
14 lutego 2022 r. Poczta Walentynkowa Odp. Samorząd Uczniowski
marzec  2022 r.Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców – spotkanie z psychologiem Odp. Dyrektor szkoły
21 marca 2022 r.Pierwszy dzień wiosny
kwiecień 2022 r.Rekolekcje szkolne – na prośbę ks. Proboszcza
14 – 20 kwietnia 2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna
25 – 26 kwietnia 2022 r.Zebrania z rodzicami Odp. Wychowawcy klas
29 kwietnia 2022 r. Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja p. Kinga Konar
24, 25, 26  maja 2022 r.Egzamin ósmoklasistów Odp. Dyrektor szkoły, Zespół nadzorujący przebieg egzaminu.
26 maja 2022 r.Obchody Dnia Matki w klasach. Odp Wychowawcy klas
10  czerwca 2022 r.Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
17  czerwca 2022 r.Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwca 2021 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Ustalone dni wolne:

 • 15 października
 • 12 listopada 2021r
 • 7 stycznia 2022r
 • 2 maja 2022 r
 • 24, 25, 26 maja 2022r
 • 17 czerwca 2022r
Comments are closed.