+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Konkurs recytatorski ,, Przyroda w poezji”

18 marca odbył się konkurs recytatorski ,,Przyroda w poezji”, który zorganizowano w ramach projektu Erasmus+. Jego celem było kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody, rozwijanie zainteresowań poezją oraz kreowanie właściwych postaw wobec natury.

Uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie byli uczniowie kl.4-8 , a wzięło w nim udział 6 osób z kl. 6a i 6b, które zaprezentowały jury swoje umiejętności recytatorskie. Uczestnicy słowami malowali przed słuchaczami urokliwe miejsca ojczystego pejzażu, dlatego członkowie komisji oceniającej mieli trudny wybór, gdyż musieli wyłonić zwycięzców.

Wyniki konkursu prezentują się następująco: I m-ce: Bartłomiej Bukowiec kl.VI a II m-ce: Monika Machał kl. VI a III m-ce: Kornelia Rzepa kl. VI b

M. Wawryka

Çanakkale escort
Comments are closed.