+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Małopolskie Talenty 

„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach zawsze kładła nacisk na właściwe ukierunkowanie rozwoju uzdolnień oraz podniesienie jakości kształcenia wychowanków dlatego zaangażowała się w ten projekt. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje z zakresu: język obcy – język angielski. We współczesnym świecie rozwój tej kompetencji kluczowej jest ważny już od najmłodszych lat.  

Podczas 60 godzin spotkań przypadających na każdy etap edukacyjny uczniowie realizowali projekty o różnorodnej tematyce – ekologia, podróżowanie, żywienie, opieka nad zwierzętami. Pracowali metodą PBL (Problem Based Learning) polegającą na zdobywaniu wiedzy i kompetencji z języka angielskiego na bazie rozwiązywania problemu.  

Uczestnicy zajęć przystąpili do konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Projekt grupy uczniów z II etapu edukacyjnego „Jak zachęcić młodych ludzi do właściwego gospodarowania odpadami?” zyskał olbrzymie uznanie w oczach jury wygrywając ten wojewódzki konkurs. Zaś projekt uczniów z I etapu edukacyjnego „Co powinien wiedzieć uczeń przybywający do nas na wymianę?” otrzymał wyróżnienie.  

Uczniowie ze zwycięskiej grupy zostali również zaproszeni do zaprezentowania swojego projektu na Forum Młodych Talentów 2022. FMT to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. 

Dzięki staraniom opiekuna grupy, uczniom z II etapu edukacyjnego udało się zakwalifikować na Letnią Szkołę Talentów. To całkowicie bezpłatne, wyjazdowe warsztaty wakacyjne  prowadzone na krakowskich uczelniach wyższych przez wybitnych naukowców z języka angielskiego oraz kompetencji społecznych, obywatelskich, inicjatywności, łącznie 40 godzin dydaktycznych. Program warsztatów został opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej nauki. To również tydzień wakacji spędzonych w pięknym, zabytkowym  Krakowie.  

Anna Korczyńska 

Comments are closed.