+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Małopolskie Talenty

            Rok szkolny 2019/2020 powoli dobiega końca. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że ostatnie miesiące przyjdzie nam spędzić poza murami szkoły, że nauka będzie prowadzona zdalnie. Rok ten dla Szkoły Podstawowej w Biesiadkach był rokiem szczególnym. Szkoła przystąpiła do projektu Małopolskie Talenty i stała się jednocześnie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CWUZ), w którym organizowane były od listopada do maja zajęcia dla uczniów w ramach kompetencji matematyczno – przyrodniczej oraz kompetencji z zakresu języka angielskiego. Głównym założeniem pracy w CWUZ było wykorzystanie metody projektu oraz strategii tzw. problem based learning, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”, opiera się na rozwiązywaniu problemów i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. Człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą.

            Po uzyskaniu nominacji ze szkoły, złożeniu wymaganych dokumentów, przeprowadzeniu testu uzdolnień zostały wyłonione 2 grupy z matematyki, młodsza z klas IV – VI  oraz starsza z klas VII-VIII. Uczniowie, pochodzący z różnych szkół, bardzo szybko się ze sobą zaprzyjaźnili. Praca przebiegała twórczo i aktywnie. Każda grupa zrealizowała w ciągu roku kilka projektów o różnej tematyce. W ramach zajęć uczniowie zdobywali wiedzę m. in. gdzie i w jaki sposób najlepiej ulokować oszczędności, jak planować budżet domowy, w jaki sposób promocje pomagają nam w oszczędzaniu pieniędzy, jak stworzyć własną grę matematyczną, czy urządzić pokój swoich marzeń by był przytulny a jednocześnie praktyczny. Uczniowie zaplanowali kilkudniową wycieczkę do Warszawy w różnych wariantach: dla oszczędnych, bogatych, leniwych i aktywnych, realizując projekt z modułu „Z miasteczka  A do miasta B”.

Realizacja projektów pozwoliła uczniom rozwijać również pracę w grupie, komunikację interpersonalną, umiejętność planowania czy twórcze myślenie.

            Z młodszą grupą wystartowaliśmy w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ w roku szkolnym 2019/2020.  Wybór padł na projekt pt. „W jaki sposób matematyka może być rozrywką?”. Uczniowie prezentując ten właśnie owoc swojej pracy, chcieli pokazać swoim rówieśnikom, że matematyka to nie same zadania, wzory, długie i żmudne obliczenia. Efektem ich wielogodzinnej pracy było zaprojektowanie i wykonanie planszowej gry matematycznej o wdzięcznym tytule Matematus, krzyżówki „Ślimak Stefan”, a także domina matematycznego zwanego przez swoją trudność „strasznym dominem”.  Wymagania były bardzo wysokie, praca musiała spełniać wiele kryteriów i oceniana była przez grupę ekspertów.

A jednak udało się! Dzięki wspaniałej pracy, zaangażowaniu wszystkich członków grupy, wytrwałości – mamy to!  Drużyna CWUZ z Biesiadek – bo tak można nazwać tych młodych pasjonatów królowej nauk 🙂 zdobyła maksymalną ilość przyznawanych w konkursie punktów 50/50 (100%). Ogromne gratulacje dla Was!

Nagrodami w konkursie są tablety, dyski zewnętrzne i pendrivy dla każdego ucznia z drużyny.

Nagrody w konkursie będą w czerwcu dystrybuowane do Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, w celu indywidualnego odbioru ich przez uczniów w siedzibach CWUZ/szkołach.

                                                                                                Aneta Grześkiewicz

Sivas escort
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]