+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

News

23 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste pożegnanie Ósmoklasistów. Ze względu na stan epidemiczny tegoroczna akademia odbyła się w zmienionej formule, w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału całej społeczności uczniowskiej. Obecni byli Nauczyciele wraz z Panią Dyrektor, Rodzice uczniów wyróżnionych oraz Uczniowie kl VII. Podniosłego charakteru uroczystości nadał Sztandar szkoły i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Ważnym elementem akademii były przemowy, podziękowania i 
Read more
Na uroczystej Sesji Rady Gminy Gnojnik, która odbyła się 24 czerwca 2021r. najlepsi uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/21 otrzymali nagrody Wójta Gminy. Przyznawane są one od wielu lat. Otrzymują je uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wykazali się szczególnymi osiągnięciami. Wśród 13- tki nagrodzonych znalazły się trzy uczennice naszej szkoły: Natasza Gawlik, Emilia Hawryłko i Agnieszka 
Read more
Bociany posiadają niewątpliwy urok. Potrafią wzbudzić zainteresowanie zarówno dzieci jak i dorosłych. Obserwacje biologiczne stanowią bardzo ciekawy, przyjemny i ważny sposób poznawania otaczającego piękna przyrody. Bocian biały jest gatunkiem wdzięcznym do obserwacji, ponieważ przyzwyczajony do obecności człowieka, nie płoszy się tak szybko jak inne duże ptaki.  Młodzież naszej szkoły chętnie przystąpiła do obserwacji bociana białego i jego żerowisk na terenie 
Read more
W poniedziałek tj. 20 września w naszym przedszkolu odbył się dzień przedszkolaka. W tym dniu dzieci uczestniczyły w różnych zabawach ruchowych, śpiewały, tańczyły oraz podejmowały aktywności plastyczne. Radości i uśmiechów dzieci nie było końca. Na zakończenie aby wyróżnić każdego przedszkolaka dzieci otrzymały dyplomy, medale i małe co nieco. W tym dniu dzieci miały mnóstwo wrażeń,  w szczególności  maluszki dla których, był 
Read more
15 września dzieci z naszego przedszkola obchodziły święto kropki. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych i plastycznych związanych z kropką. Dzień ten dostarczył maluszkom wiele emocji i wrażeń, a potwierdzeniem są poniższe zdjęcia.  S. Nowicka
Read more
W ostatnich dekadach nastąpił w Europie drastyczny spadek liczebności pszczół i innych owadów zapylających. Wg. szacunków w Polsce wymarło w ostatnich latach ok. 20% rodzin pszczelich. Zjawisko to dotyczy również innych owadów zapylających m.in. trzmieli i pszczół samotnych. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się: zanik siedlisk roślin kwiatowych, nadmierne stosowanie pestycydów, mechanizacja prac polowych, likwidacja zróżnicowanego krajobrazu. Tymczasem pszczoły 
Read more
W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu  „Małopolskie Talenty  – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Na podstawie 
Read more
W ramach realizacji programu POWER, w dniach 16-20.08.2021 r., uczestniczyłem wraz z ks. Piotrem Gwoździem w kursie zatutyłowanym “Don’t give up, catch your dreams”, organizowanym w Hiszpanii przez Anatolia Education. Celem kursu było zaznajomienie nauczycieli ze zjawiskiem wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież (Early School Leaving). Podczas kursu staraliśmy się poznać możliwe przyczyny tego zjawiska w kontekście kulturowo-społecznym oraz sposoby profilaktyki 
Read more
W dniach 15-19.08 2021 uczestniczyłam w kursie : „Edukacja poza klasą szkolną”, który odbywał się w miejscowości Esposende w Portugalii. W szkoleniu brało udział 9 nauczycieli z następujących krajów: Polska, Słowacja, Hiszpania, Włochy i Niemcy. Celem kursu było nabycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania otoczenia szkoły, wycieczek edukacyjnych do muzeów, skansenów czy miejsc pamięci i organizowania tam procesu nauczania oraz 
Read more
Pierwszy wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli w ramach realizacji programu POWER odbył się w lipcu 2021 roku. Uczestniczyła w nim nauczycielka języka angielskiego Anna Korczyńska. Pięciodniowe szkolenie, pt. Inclusion starts with I – Learning to live together organizowane było w Portugalii przez New Horizons Malta. Podczas szkolenia, specjaliści przekazywali swoją wiedzę dotyczącą bardzo złożonego przedsięwzięcia, jakim jest edukacja włączająca.   Chociaż 
Read more