+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Obchody Dnia Ligi Ochrony Przyrody i Dnia bez opakowań foliowych

Obchodzony 9 stycznia Dzień Ligii Ochrony Przyrody oraz 23 stycznia „Dzień bez opakowań foliowych”,   stały się okazją do przeprowadzenia działań ekologicznych  w naszej szkole. Głównym założeniem realizacji projektu było  budowanie świadomości ekologicznej, dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców, zarówno dzieci jak i dorosłych, propagowanie proekologicznych zachowań, dostrzeganie lokalnych nieprawidłowości (np. spalanie śmieci w przydomowych piecach,  wywóz śmieci do lasu) jak i reagowanie na takie bezmyślne zachowania. Z uwagi na pandemię akcja miała nieco inny charakter niż zaplanowano. Niemniej jednak udało się z wykorzystaniem platformy Teams  przeprowadzić wśród uczniów klas IV- VIII prelekcje i pogadanki na temat ochrony środowiska, skali zanieczyszczenia plastikowymi odpadami  itp. W ramach tego projektu uczniowie klas VII  i VIII pracując w grupach, wykonali prezentacje multimedialne na temat: „Liga Ochrony Przyrody czyli jak chronimy przyrodę”, „Świat bez plastiku” oraz „W jaki sposób w Polsce chroni się przyrodę?”. Uczniowie klas IV- VIII przystąpili do konkursu graficznego,  w ramach którego wykonali plakaty na temat „Świat bez plastiku”  oraz konkursu na najciekawszą torbę ekologiczną. „Zorganizowano „Dzień bez opakowań foliowych”,  w ramach którego zachęcano uczniów do zminimalizowania używania produktów  w opakowaniach plastikowych.

Wyniki konkursów ekologicznych.

Konkurs na najciekawszą torbę ekologiczną:

I miejsce – Monika Machał kl. VI a

II miejsce ex aequo – Alicja Machał kl. VIII

                                   Nicola Racięga kl. VII

                                   Weronika Gnyla kl VI a

III miejsce – Dominik Biel kl. VIII

Konkurs graficzny – Plakat „Świat bez plastiku”. Do organizatora wpłynęło 38 prac wykonanych techniką komputerową w programie Paint lub Word. Jury konkursu składające się z 9 nauczycieli uczących w naszej szkole zadecydowało, że laureatami w następującym składzie zostali:

I miejsce – Julita Koniarz kl. VI a

II miejsce  – Adrian Rzepa kl. IV

III miejsce – Nikola Malisz kl. VI a

Dziękujemy Wszystkim uczniom za udział w projekcie i nadesłanie ciekawych prac na konkurs. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej, a w efekcie do większej troski o środowisko naturalne, w którym żyjemy. W końcu „Ziemia nie należy do nas, myśmy ją tylko na krótką chwilę wypożyczyli od przyszłych pokoleń”.

M. Gawlik

muğla mutlu son
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]