+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

,,Od ziarenka do bochenka”

     Dnia 3 października 2017r., uczniowie klasy I, III a i III b wraz z wychowawcami wybrali się do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu na lekcję pt. ,,Od ziarenka do bochenka”. Podczas lekcji przybliżony został model rodziny i proces transmisji kulturowej w tradycyjnych chłopskich rodzinach. Uczniowie poznali podział na zadania i obowiązki poszczególnych członków rodziny. Dowiedzieli się o czynnościach, które wykonywano w gospodarstwie, takich jak: pieczenie chleba, robienie masła, mielenie zboża w żarnach. Wraz z panią gospodarz tego miejsca upiekli pyszne kajzerki, które potem zjedli z dżemem lub powidłamiJ. Podczas lekcji uczniowie poznaliśmy całą historię powstawania chleba od zasiania ziarna, poprzez jego zbiór, zmielenie w żarnach i obrzędu przygotowania pieczywa na wypiek. Poznali używane pojęcia takie jak: sierp, cepy, żarna, słomianka, pociosek, zydelek itp. Były również zabawy i test z nagrodami.

     Po skończonej lekcji wszyscy udaliśmy się wizytą na Zamek w Nowym Wiśniczu. Tam,  z przewodnikiem przeszliśmy trasę dworską 600 – letniego zamku. Stoi on na północnym skraju cypla wcinającego się w dolinę Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli. Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Po raz pierwszy istnienie zamku („castrum”) poświadczają rachunki żup bocheńskich z lat 1396. Rezydencja pozostawała w posiadaniu Kmitów aż do śmierci Piotra (1553), wojewody krakowskiego (1536-53). Od r. 1554 zamkiem władali Barzowie i Stadniccy, a w r. 1593 nabył klucz wiślicki Sebastian Lubomirski, który wystarał się u cesarza Rudolfa II o przyznanie mu tytułu „hrabiego na Wiśniczu”. Jego syn Stanisław w latach 1615-21 przebudował rezydencję i umocnił pięciobokiem fortyfikacji bastionowych według projektu Macieja Trapoli. W kurtynie wschodniej zwraca uwagę barokowa brama wjazdowa w formie łuku tryumfalnego (1621). Lubomirski był też fundatorem obronnego klasztoru karmelitów bosych, wzniesionego na południe od zamku, na terenie ogrodu zamkowego, oraz założycielem miasta Nowy Wiśnicz (1616). W posiadaniu Lubomirskich Wiśnicz pozostawał aż do połowy XVIII w. Wówczas stał się własnością Sanguszków, a później Potockich i Zamoyskich. Po pożarze w r. 1831 został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Od całkowitej dewastacji uchroniły zamek remonty podjęte przez Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich, które odkupiło w r. 1901 swą dawną siedzibę. Tyle z historii……

Uczniom podobała się  taka lekcja w terenie.

K. Anioł-Bukowiec

{galeria}ziarenko{/galeria}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[testimonial_rotator id=255]