+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Otwarcie obiektu rekreacyjno – sportowego przy PSP w Biesiadkach

Dnia 15 października 2021 roku w ZSP Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach odbyło się uroczyste otwarcie obiektu rekreacyjno – sportowego. Wstęgę przecięli: Józefa Szczurek – Żelazko – poseł na sejm RP, Stanisław Bukowiec – poseł na sejm RP, Wojciech Skruch – Wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego, Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik, Bożena Dorota Pałka – dyrektor PSP w Biesiadkach, Maria Kuc – zastępca przewodniczącego Rady Gminy, Bernadeta Górska – przewodnicząca Rady Rodziców, Ryszard Machał – sołtys wsi Biesiadki, Halina Krakowska – sołtys wsi Żerków. Aktu poświęcenia placu dokonał Ksiądz Kazimierz Sroka – proboszcz parafii  pw. św. Mateusza w Biesiadkach.

W uroczystości otwarcia i poświęcenia obiektu wzięło udział wielu znamienitych gości. Byli to: posłowie, parlamentarzyści, wójtowie, radni województwa, powiatu i gminy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy placówek, szkół i przedszkoli z terenu powiatu i gminy, sołtysi, przedstawiciele Urzędu Gminy i Centrum Kultury w Gnojniku, stowarzyszenia działające na terenie gminy, rada sołecka Biesiadek i Żerkowa, rada rodziców szkoły i przedszkola w Biesiadkach i wielu innych.

Po zakończeniu części oficjalnej zarówno dzieci, jak i młodzież z okolicznych szkół zaprezentowała ciekawy program słowno-muzyczno-taneczny. Mogliśmy obejrzeć występ zespołu „Mini Piratki” i „Piratki” z Gosprzydowej oraz  „Mini Szkraby”,  „ Szkraby” i „Hula Dance”  z Gnojnika. 

Uroczystość otwarcia placu była połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie PSP w Biesiadkach przedstawili wzruszający program artystyczny. Dodatkowo uczniowie kl. I złożyli uroczyste ślubowanie. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Bożena Pałka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Następnie zwróciła się do Nauczycieli i Pracowników szkoły, złożyła życzenia, podziękowała za dotychczasową pracę oraz wręczyła nagrody nauczycielom. Podobnie Wójt Gminy Gnojnik wręczył nagrody dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy. Również z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył dla wszystkich Dyrektorów, Nauczycieli oraz Pracowników oświaty najlepsze życzenia zdrowia, wyrozumiałości oraz cierpliwości.

Na zakończenie, krótkie przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Obecna na uroczystości poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko stwierdziła, że jest pełna podziwu, zaangażowania oraz pracy dzieci i młodzieży w organizację uroczystości. Zwracała szczególną uwagę na to, że obecnie szkoła powinna nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim powinna wychowywać i kształcić dzieci i młodzież w duchu patriotycznego poszanowania narodowych wartości. Aby tego dokonać ważna jest wspólna praca nauczycieli, wychowawców, a także rodziców.

Ten atrakcyjny teren rekreacyjno – sportowy powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całość inwestycji kosztowała ok. 800 tys. złotych, z czego aż 85% kosztów kwalifikowanych stanowiło dofinansowanie.

W ramach projektu wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne, w którego skład wchodzi boisko do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz bieżnia do skoku w dal. Znajdują się tam również ławeczki do siedzenia. Przed szkołą znajduje się plac zabaw dla najmłodszych z „bezpieczną nawierzchnią”. Wyposażony jest w huśtawki, karuzele, zjeżdżalnię, piaskownicę oraz różne inne zestawy do zabaw. Całość obiektu upiększa zróżnicowana roślinność.

Dziękujemy Panu Wójtowi Sławomirowi Paterkowi, Radzie Gminy, Radzie Sołeckiej. Dziękujemy osobom, które wykonały projekt obiektu i uruchomiły procedurę przetargową, wykonawcy oraz Inspektorowi za nadzór i wielkie zaangażowanie w całą modernizację. Dziękujemy również Pani Dyrektor Bożenie Dorocie Pałka za cierpliwość i duże zaangażowanie w ustalanie szczegółów technicznych. Dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc wszystkim tym, którzy przyczynili się w organizację tego ważnego przedsięwzięcia.

Plac zabaw jest inwestycją ogólnodostępną, dbajmy o to, aby był bezpieczny, przyjazny i czysty, by jak najdłużej mógł służyć lokalnej społeczności.

Bogusława Hawryłko

Comments are closed.