+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Podsumowanie szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Woda środowiskiem życia” organizowanego w ramach projektu ERASMUS+

Podsumowanie szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Woda środowiskiem życia” organizowanego w ramach projektu ERASMUS+

                Konkurs ogłoszony został 15 marca br. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły i przesłanie informacji do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Adresatami byli uczniowie klas IV-VIII, którzy zgłaszali chęć udziału do 31 marca. Konkurs przeprowadzony został 21 kwietnia 2021 r. i wzięło w nim udział 16 osób. Test składał się z 32 zadań zawierających pytania otwarte i zamknięte, sprawdzające wiedzę z zagadnień dotyczących wody, podanych w regulaminie. Za poprawne ich wykonanie można było uzyskać 65 punktów. Na wstępie każdy z uczestników zakodował swoją pracę.
Komisja w składzie: Anna Nowak i Aleksandra Legutko dokonała oceny prac konkursowych. Po przyporządkowaniu kodów do nazwisk uczniów ustalono wyniki według ilości uzyskanych punktów.

Zwycięzcami zostali:
I m-ce ex aequo – Agnieszka Warchał i Dominik Hebda
II m-ce – Magdalena Sacha
III m – ce – Albert Hebda

Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wykazały się dużą wiedzą z zakresu tematyki związanej z wodą, jako środowiskiem życia wielu organizmów. Organizatorzy dziękują uczestnikom za pracę włożoną w przygotowanie się i udział w konkursie.


Anna Nowak
Barbara Hebda

konya mutlu son
Comments are closed.