+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Projekt Małopolskie Talenty

W kwietniu 2019r. rozpoczęto rekrutację do projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany będzie w trzech turach: w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021  i 2021/2022.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronach http://www.malopolsietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/

sinop mutlu son
Comments are closed.