+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Regulamin SKO

  

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej lub założenie konta elektronicznego             – za zgodą opiekuna prawnego oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę lub swoje konto SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki   i wpłacamy na SKO).
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę lub konto u opiekuna SKO.
 4. Oszczędności zgromadzone w SKO odprowadzane zostają do banku.
 5. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT. 
 7. Wypłat z książeczki SKO lub konta może dokonywać tylko właściciel książeczki – u opiekuna w kwocie 50 zł, większą sumę wraz  z opiekunem w placówce banku na podstawie karty wydanej przez bank.
 8. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz                 w miesiącu.
 9. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.
 10. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe dla członków SKO wyróżniających się       w pracy na rzecz SKO oraz w konkursach organizowanych przez SKO.
 11. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO i konta uczniów prowadzone  przez Bank PKO BP.
 12. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 13. Opiekun SKO na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy SKO.
 14. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 15. SKO działa zgodnie z planem pracy.

                                                          Opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności:

                                                                      Bogusława Hawryłko
                                                                      Kinga Anioł- Bukowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[testimonial_rotator id=255]