+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego “Nasz Bocian Biały ”

1. Cele ogólne konkursu:

 • zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bociana białego i jego siedlisk;
 • uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej;
 • zachęcanie uczniów do aktywności twórczej;
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi;
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.

2. Zasady uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  i/ lub rzeźby przedstawiającej bociana białego;
 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I – IV, oraz dla uczniów klas VI – VIII;
 • Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage);
 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie maksymalnie A3;
 • Rzeźba bociana białego  może być wykonana dowolną techniką (np. z masy papierowej, masy solnej);
 • Pracę plastyczną z imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy należy dostarczyć do szkoły  do 05.05.2021r.   Oryginał pracy będzie elementem wystawy szkolnej podczas nauki stacjonarnej;
 •  Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie;
 • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez ich rodziców zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem;
 • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w skład której wchodzą organizatorzy konkursu oraz nauczyciel plastyki PSP w Biesiadkach;
 • Ocenie podlegać będą:
 • zgodność z tematem,
 • estetyka wykonania,
 • oryginalność,
 •  pomysłowość.

3. Nagrody konkursowe:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21. 05.2021r. na stronie szkoły i poprzez e dziennik;
 • Laureaci I, II i III miejsca przyznanego w konkursie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia

organizatorzy:  p. Marzena Kiełbasa, p. Jolanta Sacha, p. Jolanta Nowicka

manisa mutlu son
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]