+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby innego człowieka.

 Jedynie człowiek wielkiego serca

wyciągnie doń pomocną dłoń”

   Dnia 17 grudnia 2015r.  w Szkole Podstawowej  w Biesiadkach w  ciepłej, świątecznej atmosferze oraz podniosłym i uroczystym nastroju odbyła się Wigilia  dla Seniorów naszej gminy. Uczestniczyła  w niej także młodzież Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej wraz z opiekunami. Uświetnili ją również swoją obecnością: Wójt Gminy p. S. Paterek, Przewodniczący Rady Gminy p. J. Zych, Sekretarz Gminy p. A. Rachwalik, ks. Proboszcz K. Sroka, Prezes Stowarzyszenia ”Pomocna Dłoń” E. Cierniak Lambert, Kierownik GOPS p. A. Boczarska oraz p. R. Krakowska, Przedstawiciele ZOSiP w Gnojniku p. S Grońska, p. M. Mrzygłód i p. L. Strzesak, Sołtys Lewniowej p. A. Seniuk przedstawiciele Caritas Parafialnego oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.  Takie spotkanie jest  tradycją w naszej szkole. Zorganizowaliśmy je  w tym roku  po raz szesnasty.

     Dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na uwrażliwianie  młodego  pokolenie na potrzeby ludzi starszych, chorych, samotnych  i potrzebujących.  Aby umieli teraz  i w dorosłym życiu zauważyć i wesprzeć takich ludzi w potrzebie. Czasem tak niewiele trzeba, aby sprawić komuś radość i zadowolenie. Nasze spotkania uprzyjemniają chwile codziennego szarego życia. Stwarzają możliwość wspólnego spotkania, rozmowy w tym przedświątecznym okresie. Boże Narodzenie to czas ludzkiej miłości, radości, życzliwości. By nikomu jej nie zabrakło – mówiła dalej. Podkreśliła również, że są ludzie otwarci, wrażliwi, szczerzy  i chętni nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. W tym momencie podziękowała za wsparcie finansowe w organizacji Spotkania:  GOPS w Gnojniku, ks. Proboszczowi Kazimierzowi Sroka, Parafialnemu Caritas, Radzie Sołeckiej w Biesiadkach oraz Radnym Biesiadek.

     Młodzież szkolna w swoim programie artystycznym przedstawiła sceny z Bożego Narodzenia, które wzruszyły do łez uczestników spotkania. Po wspólnej modlitwie dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Życzenia złożyli również: Wójt Gminy p. Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy p. Janusz Zych, Radna Biesiadek p. Bernadeta Witek oraz Sołtys Lewniowej p. Artur Seniuk. Życzyli, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe jak Wigilijny wieczór,  by Boża Dziecina błogosławiła Wszystkim. 

                                                                                                                                                Kinga Konar 

Zdjęcia ze spotkania zamieszczone są w galerii. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.