+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Spotkanie projektowe Erasmus + w Marhina Grande

W dniach 8-13.11.2021 w miejscowości Marhina Grande, w której mieści się jedna ze szkół partnerskich naszego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + dwóch nauczycieli brało udział w pierwszym spotkaniu projektowym. Mimo restrykcji związanych z sytuacją pandemiczną, uczestniczyliśmy w lekcjach obejrzeliśmy pracownie przedmiotowe, zwiedzaliśmy też lokalne manufaktury produkujące ozdoby ze szkła.  Portugalska szkoła mierzy się z wieloma problemami, jak np. konieczność prowadzenia edukacji włączającej spowodowana przebywaniem na tym terenie migrantów z wielu krajów świata.

Celem tego spotkania było omówienie najważniejszych zadań z nim związanych, przygotowanie szczegółowego programu mobilności oraz udział w szkoleniach ,które poświęcone były problemom ochrony środowiska. Portugalia, jak większość krajów europejskich, musi sobie z tymi zagadnieniami radzić. Dzięki wizytom na uniwersytecie w Leiria mogliśmy dowiedzieć się, jak przedstawiają się w Portugalii zagadnienia ochrony wód oceanicznych czy zrównoważonego korzystania z ich zasobów  oraz  rybołówstwa.

Nasza szkoła partnerska przygotowuje uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu, kształcąc w zawodach związanych między innymi z produkcją opakowań, przygotowywaniem żywności czy obsługą turystyczną Europy, Azji i Afryki. W części realioznawczej spotkania poznaliśmy piękne zakątki tej części Portugalii: parki krajobrazowe Leiry czy Paniche.

Nie jest łatwo realizować projekty współpracy szkół ponieważ sytuacja pandemiczna wymusza przestrzeganie reguł i obostrzeń i dostosowanie się do wymagań epidemiologicznych w krajach partnerskich. Mamy jednak nadzieję, że uda się ten projekt kontynuować.

Barbara Legutko

Comments are closed.