+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Sprawozdanie z programu edukacyjnego dla uczniów klas I – III szkół podstawowych ,,Przygody Kota Ciepłosława.”

W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, uczniowie klas I – III wraz z PGE Energia Ciepła zrealizowali program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych,  poszerzający wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Tę edukacyjną przygodę realizowaliśmy razem z Kotem Ciepłosławem i dwójką jego pomocników – Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem.

Zrealizowaliśmy pięć scenariuszy zajęć na następujące tematy:

  1. Co to jest ciepło?

Po realizacji tego tematu uczniowie: wiedzą, czym jest ciepło, znają miejsca, przedmioty kojarzące się z pojęciem ciepła, znają przedmioty, urządzenia, które kojarzą wytwarzaniem ciepła, znają i rozumieją pojęcie izolacji, jako zatrzymania ciepła, znają pojęcie temperatury, jako sposobu oceny ciepła, potrafią opowiedzieć o tym, co kojarzy im się z ciepłem i skąd może ono pochodzić, wskazują przedmioty użytku codziennego, które tworzą ciepło, identyfikują pojęcie energii i potrafią powiązać je z pojęciem ciepła.

  1. Skąd się bierze ciepło?

Po realizacji tematu nr 2 uczniowie: wiedzą, że istnieją dwa rodzaje źródeł energii, znają wybrane źródła energii, wiedzą, skąd pochodzi ciepło i prąd elektryczny, znają nazwę zakładu wytwarzającego ciepło i prąd elektryczny, potrafią wskazać wybrane źródła energii, rozróżniają wybrane źródła nieodnawialne od odnawialnych, posługując się schematem elektrociepłowni potrafią opowiedzieć o tym, skąd bierze się ciepło i prąd elektryczny (adekwatnie do zdobytej wiedzy i poziomu nabytych umiejętności).

  1. Czym jest ciepło sieciowe?

Po realizacji tematu uczniowie: wiedzą, że transport ciepła wymaga nośnika ciepła, znają elementy systemu transportu ciepła z elektrociepłowni do mieszkań, wiedzą, jakie zalety posiada ciepło sieciowe w stosunku do tradycyjnych metod ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody, znają konsekwencje związane z wpływem produkcji ciepła na środowisko, potrafią opowiedzieć o kolejnych etapach transportu ciepła do mieszkań posługując się schematem sieci ciepłowniczej.

  1. Dlaczego warto oszczędzać ciepło?

Po realizacji tematu uczniowie: wiedzą, że produkcja ciepła jest kosztowna, rozumieją znaczenie oszczędzania ciepła dla gospodarstwa domowego oraz znaczenie oszczędzania ciepła dla środowiska, potrafią wskazać sposoby marnowania ciepła i sposoby oszczędzania ciepła.

  1. Jak być eko? Czyli, co śmieci mają wspólnego z czystym powietrzem i czystym ogrzewaniem?

Uczniowie po realizacji lekcji: rozumieją pojęcie ekologii i zachowań ekologicznych oraz znaczenie segregowania śmieci w kontekście środowiska. Potrafią wskazać sposoby segregacji śmieci oraz czyste rodzaje ogrzewania.

Każdy scenariusz był opatrzony filmem animowanym, zadaniem warsztatowym, możliwym do wykonania online oraz z zespole klasowym oraz grami edukacyjnymi. Uczniowie byli aktywni i chętnie brali udział w zajęciach. Słuchali opowiadań czytanych przez nauczyciela, odpowiadali na pytania do przeczytanego tekstu. Elementem wnoszącym nową wiedzę do poszczególnego tematu były filmy edukacyjne, w których kot Ciepłosław wyjaśniał uczniom poszczególne zagadnienia. Po realizacji wszystkich tematów uczniowie wypełnili test wiedzy oraz wykonali pracę konkursową, którą wysłano do organizatorów programu. Niestety, nasza praca nie zajęła żadnej lokaty, ale wiedza, którą zdobyli uczniowie podczas zajęć pozostanie z uczniami.

K.A.Bukowiec

Tekirdağ escort
Comments are closed.