+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu plastyczno – technicznego

WELCOME TO ENGLAND

              Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego, poszerzanie wiadomości na temat Anglii, doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia w połączeniu   z wyszukiwaniem określonych informacji, pobudzanie wyobraźni a także rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – VI   i polegał na wykonaniu pracy plastyczno – technicznej ukazującej symbole Anglii (np. znane miejsca, budowle, znane postacie, gwiazdy muzyki rozrywkowej i filmu).

 Zwycięzców wyłoniło jury konkursowe składające się z 9 nauczycieli uczących w PSP w Biesiadkach, przyznając od 1 do 6 punktów.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Julita Koniarz – 37 punktów.

2. Piotr Dziuban – 36 punktów.

3. Michał Wolak – 35 punktów.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę w postaci książki w języku angielskim .

Wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję za zaangażowanie.

Anna Korczyńska

Burdur escort
Comments are closed.