+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

„Sprzątanie Świata – Polska 2021”

„Sprzątanie Świata – Polska 2021”

Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata”, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki, została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W celu przeprowadzenia akcji przygotowany został harmonogram, zgodnie z którym poszczególnym klasom i grupom przedszkolnym przydzielone zostały określone rejony naszej miejscowości. Posprzątane zostały tereny przy drodze na Zagórze, Zagrabie, na Lipkę, w centrum i na dole wsi, a także przy drodze prowadzącej do cmentarza parafialnego i w stronę stadionu w Żerkowie. Ponadto Akcja poprzedzona została lekcjami na temat segregowania odpadów i recyklingu w klasach I -III, a także zajęciami świetlicowymi o tej tematyce. W ich trakcie wykorzystano gry edukacyjne z projektu EkoEksperymentarium, a także filmy, np.:„Jak są segregowane odpady? – Fabryki w Polsce”. Podczas akcji zebrano: 5 worków odpadów zmieszanych i 2 worki szkła. Jesteśmy przekonani, że to działanie przyczyniło się do wzmocnienia świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców naszej miejscowości.

B.Hebda

Comments are closed.