+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Święto Niepodległości

,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

9 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty poranek z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.

Uczniowie klasy 7b w montażu słowno – muzycznym zaprezentowali krótką historię narodu polskiego, który utracił wolność na 123 lata, ale nie stracił nadziei na jej odzyskanie, podejmował się zrywów narodowowyzwoleńczych. W końcu przyszedł dzień 11 listopada 2018 r., który stał się dniem zwycięstwa Polaków. Z wypowiadanymi przez uczniów słowami korespondowały teksty śpiewanych piosenek oraz dekoracja, która stwarzała klimat do chwili zadumy nad losami naszych przodków.

Jak napisał Cyprian Kamil Norwid: ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” , dlatego co roku upamiętniamy odzyskanie niepodległości. Pragniemy wspomnieć wszystkich, którzy złożyli ofiarę z własnego życia, by Polska stała się znów krajem wolnym, a przyszłe pokolenia mogły się swobodnie uczyć historii i języka ojczystego.

M. Wawryka

Comments are closed.