+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Szkoła Promująca Zdrowie – Certyfikat

         Edukacja prozdrowotna od wielu lat jest w naszej szkole ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Realizujemy  liczne programy i akcje promujące zdrowy styl życia, m. in.: “Nie pal przy mnie proszę”, “Znajdź właściwe rozwiązanie”, “Trzymaj formę”, “Śniadanie daje moc”, “Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, “Owoce i warzywa w szkole”. Organizujemy wiele konkursów, spotkań, wystaw. Nauczyciele starają się już u najmłodszych kształcić i utrwalać nawyki prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie. Podejmujemy również działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności lokalnej.

        Po trzech latach realizacji zadań wynikających z przyjętego planu działań oraz dokonaniu autoewaluacji, koordynator akcji, w imieniu całej społeczności szkolnej, wystąpiła z wnioskiem o włączenie naszej placówki do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania przyniosły oczekiwany sukces. W sierpniu 2016 roku Małopolski Kurator Oświaty przyznał Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 Koordynator: Anna Korczyńska

{galeria}szkołapromujacazdrowie{/galeria}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.