+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Wielka uroczystość w naszej szkole

 

      18 września br. przezywaliśmy szczególne chwile, które na stałe zapiszą się na  kartach historii naszej szkoły, środowiska lokalnego, gminy i  powiatu .  W roku  jubileuszu 160-lecia istnienia szkoły  oraz w dniu jej patrona  miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali sportowej wraz z zapleczem i biblioteką szkolną. Sfinalizowane zostało długo oczekiwane przez nas przedsięwzięcie  – nowa hala sportowa, która pozwoli wychowankom szkoły rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea. Będzie również miejscem organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, spotkań, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych przez wiele pokoleń młodzieży uczącej się w naszej szkole. Obiekt przyciąga uwagę kolorystyką i szeregiem nowoczesnych rozwiązań, w tym bardzo funkcjonalnym systemem wentylacyjnym i grzewczym.

    W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych Gości. Wśród nich: Radni Województwa Małopolskiego –  p. Wojciech Skruch i p. Adam Kwaśniak, Małopolski Kurator Oświaty p. Barbara Nowak, Dyrektor Delegatury K O w Tarnowie p. Artur Puciłowski, Księża: Józef Polak – proboszcz parafii Ducha św. w Nowym Sączu, proboszcz naszej parafii Kazimierz Sroka wraz z księdzem katechetą, księża rodacy: ks. Tadeusz Machał, ks. Stanisław Jewuła oraz ks.Bogusław Woźniak, Starosta brzeski p. Andrzej Potępa,  Wójt Gminy Gnojnik gospodarz  uroczystości p. Sławomir Paterek, Wójt Gminy Iwkowa p. Bogusław Kamiński, Radna Powiatu Brzeskiego p. Ewa Cierniak – Lambert, Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik p. Janusz Zych wraz z Radnymi Gminy Gnojnik, Dyrektor Urzędu Pracy w Brzesku p. Andrzej Mleczko, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzesku p. Dorota Żak, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Gnojnik, Sekretarz UG w Gnojniku p. Anna Rachwalik, Dyrektor Referatu Oświaty  p. Andrzej Stańczyk, Dyrektor Centrum Kultury p. Ewa Świerczek, Kierownicy  jednostek organizacyjnych Gminy Gnojnik, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej p. Marian Piech, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska p. Bohdan Piotrowicz, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej w Brzesku  p. Piotr Słowiak,  Komendant Powiatowej Policji  w Brzesku p. Mirosław Moryl, Komendant Komisariatu Policji w Czchowie p. Piotr Wójciak, Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Brzesku p. Ewelina Buda, Sołtys Biesiadek p. Ryszard Machał wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Sołtysi Gminy Gnojnik, Przedstawiciele firm budowlanych, Inspektorzy nadzoru budowlanego, Rada Rodziców szkoły i przedszkola w Biesiadkach, Poczty sztandarowe szkół wraz z nauczycielami, Przedstawiciele środowiska lokalnego, cała Społeczność szkolna.

     Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym, pod przewodnictwem księdza Józefa Polaka proboszcza Parafii Ducha św. w Nowym Sączu, który  dokonał też poświęcenia budynku hali sportowej. Wójt gminy,  p. Sławomir Paterek przedstawił historię powstania i budowy hali sportowej zaś  dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka  w swoim wystąpieniu  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu sportowego. Dyrektor szkoły  wręczyła również pamiątkowe statuetki i podziękowania. Statuetki otrzymali: Wójt Gminy Gnojnik p. Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy p. Janusz Zych wraz z Radą Gminy, Sołtys Biesiadek p. Ryszard Machał wraz z Radą Sołecką, Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Gnojnik p. Leszek Ząbkowski. Podziękowania otrzymali także projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru budowlanego. Kontynuując podziękowania dyrektor szkoły słowa wdzięczności skierowała do p. Bohdana Piotrowicza Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA w Krakowie za środki przekazane na zakup sprzętu sportowego dla uczniów a także wieloletnią współpracę.Uczniowie szkoły przedstawili scenariusz obrazujący życie św. Stanisława Kostki a zarazem jego drogę do świętości. Z racji jubileuszu przygotowaliśmy folder opisujący historię i życie szkolne . Otrzymali go wszyscy Goście na zakończenie uroczystości. Zaproszeni  Goście, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości skierowali do społeczności szkolnej listy okolicznościowe i gratulacyjne.  Na zakończenie uroczystości  dyrektor szkoły podziękowała   wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość mimo licznych zobowiązań . Drzwi naszej szkoły są zawsze szeroko otwarte – mówiła. Słowa wdzięczności skierowała do  księży dziękując za modlitwę, koncelebrę Mszy św., księdzu Józefowi  Polakowi  za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii, księżom rodakom. Panu organiście za śpiew i akompaniament. Rodzicom i  nauczycielom  za liturgię Mszy św., orkiestrze dętej pod batutą p. Wiesława Porwisza, zespołowi Piratki pod opieką p. Małgorzaty Horosin, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości.  Dziękowała  uczniom za  wspaniałą postawę podczas Mszy św.,  wymowną  inscenizację  o patronie szkoły św. Stanisławie Kostce przedstawiona wspólnie z rodzicami  i absolwentami szkoły. Kolejny  raz  podziękowania  skierowała do  rodziców za okazana  pomoc  i życzliwość  w przygotowaniu tego wydarzenia.  Na koniec ciepłe  słowa uznania   i wdzięczności powędrowały do nauczycieli nieszczędzących czasu, sił, pomysłów, pracy i wielkiego zaangażowania  w przygotowaniu tej uroczystości. Panie prowadzące uroczystość poprosiły Gości o wpis do Księgi  Pamiątkowej zaś Wójt p. Sławomir Paterek  zaprosił na wspólny obiad.

    W uznaniu za zasługi dla rozwoju edukacji młodego pokolenia oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców Samorząd Województwa  Małopolskiego przyznał naszej szkole medal  “Polonia Minor”. Medal wręczył Radny województwa małopolskiego Pan Adam Kwaśniak.  

Zdjęcia z uroczystosci

Artykuł – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Artykuł – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

Tarnowska TV 

Folder

{galeria}skany16olat{/galeria}

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[testimonial_rotator id=255]