+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

XX Gminny Dzień Seniora

,,Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy…”

Tekst znanej piosenki Czerwonych Gitar ,,Jest taki dzień…” doskonale oddaje atmosferę uroczystości, która odbyła się 19 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach. Tak jak głoszą słowa piosenki, ten dzień, rzeczywiście był ciepły i aura sprzyjała temu, aby seniorzy z naszej gminy wyszli z domu i udali się na wyjątkowe spotkanie opłatkowe. Wyjątkowe…, bo już XX, co można uznać za tradycję naszej szkoły, ale także gminy. Ciepłe nie tylko ze względu na  dodatnią temperaturę, ale przede wszystkim atmosferę, która towarzyszyła uroczystości. Pięknie udekorowana sala gimnastyczna pomieściła ponad 160 osób, które przybyły do naszej szkoły, aby wspólnie przeżyć ten przedświąteczny dzień wprowadzający w nastrój Bożego Narodzenia, aby na moment zatrzymać się w codziennej gonitwie i dostrzec drugiego człowieka, jego uśmiech, bliskość, a może pomarszczone czoło i twarz przepełnioną bólem egzystencji, problemów i trosk. Nasz wielki Rodak Jan Paweł II powiedział: ,,Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.

W spotkaniu bożonarodzeniowym wzięło udział szerokie grono zaproszonych gości, gdyż byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych działających w gminie i nie tylko, księża, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, sołtysi oraz seniorzy z wszystkich miejscowości. Przybyli goście  zostali serdecznie powitani przez panie prowadzące tj. p. Annę Korczyńską i p. Małgorzatę Hudymę, które podziękowały za przyjęcie zaproszenia na tę szczególną uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Sławomir Paterek, pełnomocnik Wójta – p. Kinga Broszkiewicz- Kuchno, sekretarz Gminy- p. Anna Rachwalik i skarbnik – p. Natalia Lamparska-Kukułka, Kierownik Referatu Oświaty – p. Andrzej Stańczyk, Ksiądz Proboszcz Kazimierz Sroka, Prałat Jan Kudłacz z Uszwi, kierownik GOPS – p. Renata Krakowska i p. Anna Boczarska, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy: p. Monika Holik, p. Bogumiła Pysno, p. Tadeusz Kowalczyk i p. Zbigniew Stanuszek, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Zawadzie Uszewskiej – p. Marian Piech wraz z podopiecznymi, sołtys Biesiadek – p. Ryszard Machał, Zawady Uszewskiej – p. Jan Robak, Lewniowej- p. Artur Seniuk, Gosprzydowej- p. Czesław Gruca,  Gnojnika – p. Krzysztof, Jewuła, Uszwi – p. Stanisław Cebula, Żerkowa – p. Halina Krakowska, Prezes Stowarzyszenia VESNA p. Bożena Malaga-Wrona, Komendant OSP Biesiadki p. Jan Szot, Kierownik Centrum Kultury w Gnojniku – p. Ewa Świerczek wraz z p. Edytą Frejlich, p. Eweliną Bednarowską i p. Renatą Musiał, przedstawiciele Caritas parafialnego, Dyrektor Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej w Brzesku – p. Grzegorz Zelek wraz z pracownikami, radna Biesiadek- p. Monika Pabjan,  Zawady Uszewskiej- p. Barbara Pawełek, radny Uszwi- p. Janusz Zych, Żerkowa – p. Władysław Gnyla, Lewniowej – p. Mieczysław Ząbkowski i p. Henryk Myszka, Komendant Komisariatu Policji w Czchowie podinsp. Piotr Wójciak wraz z rzecznikiem prasowym KPP w Brzesku p. Eweliną Buda.

Po oficjalnym powitaniu gości, prowadzące wprowadziły również w piękno świąt, przypominając, że okres Bożego Narodzenia, to czas, kiedy myślimy o drugim człowieku, chcemy mu sprawić choć odrobinę radości, okazać życzliwość, zauważyć  jego potrzeby. Zebrani zostali wtajemniczeni w historię Dnia Seniora, a co ciekawsze dowiedzieli się, że inicjatorem przedsięwzięcia była obecna Dyrektor Bożena Dorota Pałka. Jej pomysł entuzjastycznie został przyjęty przez ówczesną dyrektor p. Wandę Pabian, społeczność szkolną i lokalną, dlatego z powodzeniem  kontynuowany także po objęciu  przez nią stanowiska dyrektora. I tak już przez 20 lat corocznie zabiega o organizację spotkania bożonarodzeniowego, a wokół nie brakuje jej osób chętnych do pracy i pomocy, do których skierowała w tym uroczystym dniu szczere słowa podziękowania.

Punktem kulminacyjnym spotkania było przedstawienie jasełkowe przygotowane przez p. Kingę Konar i p. Annę Nowak. Uczniowie doskonale wcielili się w postaci biblijne i zaprezentowali historię narodzenia Dzieciątka Jezus, jego prześladowanie przez zazdrosnego o władzę króla Heroda. Część artystyczna zawierała także elementy humorystyczne, gdyż na scenie krążył diabeł Rokita z małymi diablątkami, skrzętnie zabiegający o duszę złego Heroda. Przedstawienie wzbogacono śpiewem anielskiego orszaku,  który niósł się po całej sali.

Dyrektor Bożena Dorota Pałka złożyła wszystkim zebranym życzenia, do których dołączyła się także p. Wanda Pabian, wyrecytowała ona bowiem wiersz swojego autorstwa o uroku  Świąt Bożego Narodzenia. Kilka słów do zebranych skierowali także p. Krystyna Cichostępska – Niemczyk oraz p. Stanisław Linca (w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli). Życzenia wszystkim zebranym złożył włodarz gminy p. Sławomir Paterek. W międzyczasie do zacnego grona gości dołączyli znani piłkarze: Antoni Szymanowski oraz Marek Motyka, których przedstawiła i powitała p. Dyrektor.

 Po oficjalnych przemówieniach przyszedł moment na wspólne odśpiewanie kolędy dla nieobecnych oraz modlitwę, po której wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe i zasiedli do wieczerzy wigilijnej.  Po niej ,,gwiazdy sportu” krótko zaprezentowały seniorom, jak powinni dbać o aktywność fizyczną, a członkowie Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Brzesku – humorystyczną część artystyczną o życiu seniorów.

Całej uroczystości towarzyszył świąteczny nastrój, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery, a zebrani zapewne z ochotą przybędą w mury naszej szkoły na kolejne spotkanie za rok. 

  Małgorzata Wawryka

Foto- videorelacja: B. Hawryłko

Uşak escort
Comments are closed.