+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Zajęia dla klas I – III pt. ,,Brzechwa dzieciom”

,,Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się smak przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej.”

Jan Brzechwa

Dnia 7 czerwca br., w naszej szkole wychowawcy klas I,II i III zorganizowali dla uczniów zajęcia, które dotyczyły twórczości Jan Brzechwy. Uczniowie już wcześniej przygotowywali się do tego dnia, czytając w domu wybrane przez nauczycieli wiersze. Każdy z wychowawców zapoznał uczniów z życiorysem Jana Brzechwy, uczniowie zapamiętali najważniejsze wydarzenia z życia pisarza. Zajęcia, tego dnia podzielone zostały na trzy etapy: konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów, konkurs recytatorski i konkurs wiedzowy, oba dla chętnych uczniów.

Pierwszy etap – konkurs plastyczny. Każdy uczeń klasy I, II i III wykonał dowolną techniką, format A4, ilustrację do wybranego wiersza Jana Brzechwy. Uczeń podpisał swoją pracę na odwrocie, podał również podać tytuł wiersza, do którego została wykonana ilustracja. Praca otrzymała numer, następnie z wykonanych prac powstała wystawa i jury powołane z uczniów wybrało zwycięzców konkursu. Utwory, do których malowano ilustracje to: ,,Żuk”, ,,Kaczka-dziwaczka”, ,,Kwoka” , ,, Na straganie”, ,,Samochwała”, ,,Na wyspach Bergamutach”, ,,Leń”, ,,Skarżypyta”, ,,Tańcowała igła z nitka”, ,,Kłamczucha”, ,, Żuraw i czapla”. Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: Szymon Urban – klasa I, Emilia Wałaszek – klasa II, Daria Koniarz – klasa III.

Drugi etap – konkurs recytatorski przeznaczony był dla chętnych uczniów klas I-III. Miał formę prezentacji jednego utworu Jana Brzechwy. Jury brało pod uwagę następujące kryteria: pamięciowe opanowanie tekstu, interpretacja. Najpiękniej utwór zaprezentowali: Daria Koniarz – I miejsce, klasa III, Klaudia Rzepa – II miejsce – klasa II, Kacper Buchacz – klasa III i Filip Koniarz – klasa I ex aequo – miejsce III.

Trzeci etap – konkurs wiedzowy przeznaczony dla chętnych uczniów. Zadaniem uczniów było, przed przystąpieniem do konkursu zapoznać się ze wskazanymi utworami Jana Brzechwy. Uczniowie zostali podzieleni na siedem grup mieszanych. Każda grupa rozwiązywała przygotowane zadania (krzyżówka, test wyboru, tekst z cytatami z utworów itp.). Za poprawne wykonanie zadania grupa otrzymywała punkty. Największą liczbę punktów i I miejsce otrzymała grupa składająca się z: Mai Musiał – klasa II, Pawła Warchała – klasa III i Szymona Zycha- klasa I. Zespół, który zajął miejsce II to: Michał Wolak – klasa II, Wiktor Gagatek – klasa I, Daria Koniarz – klasa III. Natomiast III miejsce należało do zespołu w składzie: Justyna Łopatka – klasa II, Kacper Niedziela – klasa II i Piotr Dziuban – klasa III. Zwycięzcy uczniowie z konkursu plastycznego, recytatorskiego i zespół, który zajął I miejsce w konkursie wiedzowym otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dyplomy. Dzień ten sprzyjał integracji zespołów klasowych, co było widać podczas pracy w grupie, poznaniu humorystycznych wierszy poety, ale przede wszystkim nauce przez zabawę.

Kinga Anioł-Bukowiec, Małgorzata Hudyma, Stanisława Małek

Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]