+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Założenie Szkoły

Teraźniejszy Imć ksiądz pleban Jędrzej Mirocha instytuowany na plebanią w Biesiadkach dnia 3 września 1849 roku.

Dnia 19 października 1849 roku objął zarząd jako Kapelan lokalny, pierwszym staraniem Jego było zaprowadzić szkołę parafialną i tako następnego roku 1850 zachęcił Parafian do poczytania dzieci do szkoły prywatnie, aż się szkołę wystawi. I od roku 1850 po kilkoro dzieci uczęszczało na organistówkę, które częścią sam pleban ksiądz Jędrzej Mirocha uczył u siebie, częścią organista śp. Michał Romański. Po śmierci Romańskiego nastał organista Stanisław Cięciwa i uczył, aż przez częste nalegania ze strony wyż rzeczonego księdza plebana i wykładania korzyści, jakie ze szkoły wynikną dla ich dzieci, doprowadził tenże pleban do tego, że Parafianie sporządzili i zrestaurowali dom murowany na szkołę parafialną, który w przód służył za stajnię dla bydląt. Cała ta restauracya domu na szkołę kosztowała Parafian 150 złr.CM, który to dom w roku 1856 przez gminy: Biesiadki, Żerków i Lewniową zrestaurowany został. Nauczycielem tej szkoły był p. Jan Grabkowski organista miejscowy.

Od roku 1856 aż do końca 1858 odtąd nastał nauczycielem i organistą p. Ignacy Sikorski rodem z Ciężkowic, który jest za dekretem nauczycielem i oraz organistą aż dotąd. Na uposażenie tej szkoły stanęła umowa z panem Janem Grabkowskim w roku 1856, mocą której obowiązali się Parafianie rocznie płacić nauczycielowi 50 złr. W gotówce, co dotąd uiszczają. Oprócz tego jako organista pobiera od Plebana rocznie 20 złr. w.a. i akcydenza przy funkcyach kościelnych jakie się trafiają, a od Parafian tak zwana petytę snopkową w zbożu, jak jest wszędzie w zwyczaju.

Więc dom szkolny jest zrestaurowany, ogrodu nie ma żadnego do szkoły, li tylko ogródek od plebana organiście dożywotnie odstąpiony. Materyał na opał szkoły dają parafianie, do nich należy reparacya szkoły i wybielanie tejże. Urządowego zatwierdzenia do tego nie ma żadnego, więc ta szkoła nie jest systemizowana. Monarcha panujacy w czasie założenia szkoły był i jest dotąd Najjaśniejszy Pan Franciszek Józef I.

Previous

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[testimonial_rotator id=255]