+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

     We wrześniu 2016r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowanego przez Komendę Wojewódzką Policji. Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie partnerów, którzy będą współpracować ze szkołą w ramach realizacji ZPB np: Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska/Straż Gminna, Policjanci z KPP/KMP/KP, Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe, itp.

     Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w maju/czerwcu.

      Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadza się także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo.

                                                                                                                Koordynator A. Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

[testimonial_rotator id=255]