+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe szkoły znajdują się na stronie bip gminy Gnojnik oraz stronie bip szkoły

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,391930,2020.html

https://bip.malopolska.pl/zspwbiesiadkach,m,404727,sprawozdania-finansowe.html