+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

POWER 2020-21

W dniach 8-13.11.2021 w miejscowości Marhina Grande, w której mieści się jedna ze szkół partnerskich naszego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + dwóch nauczycieli brało udział w pierwszym spotkaniu projektowym. Mimo restrykcji związanych z sytuacją pandemiczną, uczestniczyliśmy w lekcjach obejrzeliśmy pracownie przedmiotowe, zwiedzaliśmy też lokalne manufaktury produkujące ozdoby ze szkła.  Portugalska szkoła mierzy się z wieloma problemami, jak np. 
Read more
W ramach realizacji programu POWER, w dniach 16-20.08.2021 r., uczestniczyłem wraz z ks. Piotrem Gwoździem w kursie zatutyłowanym “Don’t give up, catch your dreams”, organizowanym w Hiszpanii przez Anatolia Education. Celem kursu było zaznajomienie nauczycieli ze zjawiskiem wczesnego opuszczania szkoły przez młodzież (Early School Leaving). Podczas kursu staraliśmy się poznać możliwe przyczyny tego zjawiska w kontekście kulturowo-społecznym oraz sposoby profilaktyki 
Read more
W dniach 15-19.08 2021 uczestniczyłam w kursie : „Edukacja poza klasą szkolną”, który odbywał się w miejscowości Esposende w Portugalii. W szkoleniu brało udział 9 nauczycieli z następujących krajów: Polska, Słowacja, Hiszpania, Włochy i Niemcy. Celem kursu było nabycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania otoczenia szkoły, wycieczek edukacyjnych do muzeów, skansenów czy miejsc pamięci i organizowania tam procesu nauczania oraz 
Read more
Pierwszy wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli w ramach realizacji programu POWER odbył się w lipcu 2021 roku. Uczestniczyła w nim nauczycielka języka angielskiego Anna Korczyńska. Pięciodniowe szkolenie, pt. Inclusion starts with I – Learning to live together organizowane było w Portugalii przez New Horizons Malta. Podczas szkolenia, specjaliści przekazywali swoją wiedzę dotyczącą bardzo złożonego przedsięwzięcia, jakim jest edukacja włączająca.   Chociaż 
Read more
W ramach projektu: „Mobilność, działanie, rozwój” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Biesiadkach odbędzie się 14 mobilności (dyrekcji i nauczycieli przedmiotów: języka angielskiego, niemieckiego, polskiego,  nauczania początkowego, edb, doradztwa zawodowego, muzyki, geografii, historii, religii i wychowania fizycznego) w celu podniesienia kompetencji językowych, metodycznych i komputerowych oraz interkulturowych w instytucjach szkolących na Malcie w Hiszpanii, Portugalii i Finlandii i Islandii. Ucząc w 
Read more