+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ERASMUS PLUS

Podsumowanie szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Woda środowiskiem życia” organizowanego w ramach projektu ERASMUS+                 Konkurs ogłoszony został 15 marca br. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły i przesłanie informacji do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Adresatami byli uczniowie klas IV-VIII, którzy zgłaszali chęć udziału do 31 marca. Konkurs przeprowadzony został 21 kwietnia 2021 r. i wzięło w 
Read more
W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, uczniowie klas I – III wraz z PGE Energia Ciepła zrealizowali program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych,  poszerzający wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Tę edukacyjną przygodę realizowaliśmy razem z Kotem Ciepłosławem i dwójką jego pomocników – Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem. Zrealizowaliśmy pięć scenariuszy zajęć na następujące tematy: 
Read more
W ramach realizacji kolejnych zadań w naszym projekcie uczniowie klasy siódmej zastanawiali się nad najbardziej istotnymi zagadnieniami związanymi z dbaniem o środowisko naturalne. Okazało się, że młodzi ludzie dobrze rozumieją sytuację i wiedzą, że w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”.Środowisko decyduje o naszym stylu życia, a człowiek oddziałuje na 
Read more
1. Cele ogólne konkursu: zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bociana białego i jego siedlisk; uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej; zachęcanie uczniów do aktywności twórczej; rozwijanie i promowanie talentów plastycznych; kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci; kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi; motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności. 2. Zasady uczestnictwa: Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
Read more
Sprawozdanie z etapu szkolnego konkursu plastycznego ph. ,,Higiena to jest to” w ramach VIII edycji projektu ,,Czysta Małopolska”. W lutym b.r. w naszej szkole przeprowadzono szkolny etap konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ,,Higiena to jest to” w ramach VIII edycji projektu ,,Czysta Małopolska”. Cele konkursu to przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o zasadach higieny wśród dzieci przedszkolnych 
Read more
Światowy Dzień Wody,  to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją  z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie  22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992   w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczny 
Read more
W ramach realizacji projektu Erasmus + zorganizowano w naszej szkole konkurs plastyczny, którego celem było zwrócenie uwagi na szczególną rolę wody w życiu człowieka. Zadanie dla chętnych uczniów polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką  i zgodnej z hasłem przewodnim konkursu. Do 26 lutego wpłynęły 23 prace konkursowe             w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III- 9 prac i kl. IV-VIII- 14 prac. 
Read more
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej ph. „Woda środowiskiem życia” Cele konkursu: Wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Uświadomienie współzależności człowieka i środowiska. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych związanych z wodą jako składnikiem niezbędnym do życia na Ziemi i środowiskiem życia roślin i zwierząt. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głównych rzek i jezior Polski oraz mórz i oceanów świata na mapie. Stworzenie możliwości wykazania się 
Read more
Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie recytatorskim. Szczegóły w poniższym regulaminie.
Read more