+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ERASMUS PLUS

W ramach Projektu Rrasmus + “Macht mit” troje uczniów z klasy VIII uczestniczyło od 9 do 14 maja w warsztatach, które odbyły się w Holandii  w mieście Hoorn. Razem z kolegami i koleżankami z Niemiec,  Portugalii, Chorwacji oraz Holandii przeżyli 5 niezapomnianych dni. Uczestniczyli w warsztatach integracyjnych „Lodołamacz”, odbyli „rajd” po goszczącej ich szkole  Copernicus SG – obserwując   zajęcia, zwiedzając 
Read more
Wybieraj świadomie / Choose consciously We want to share with you some tips for reducing your plastics consumption. Minimising consumption of plastics is much simpler than it seems. Here are some tips that can change your life and the life of the planet. Please, watch our short movie! PLASTIC – IS IT SO FANTASTIC? Serdecznie zapraszam do zapoznania się z 
Read more
10 czerwca odbyło się przedstawienie przygotowane przez kl. 6b i 8 z okazji Światowego Dnia Wody, który obchodzony jest 22 marca. Ze względów epidemicznych i nauki zdalnej termin prezentacji przesunięto do momentu powrotu uczniów do szkoły.   Tematem przewodnim części artystycznej było znaczenie wody w życiu człowieka, ale również jej istotnej roli  dla innych istot żywych i całej planety. Ósmoklasiści zaprezentowali scenkę z 
Read more
Podsumowanie szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Woda środowiskiem życia” organizowanego w ramach projektu ERASMUS+                 Konkurs ogłoszony został 15 marca br. poprzez zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej szkoły i przesłanie informacji do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Adresatami byli uczniowie klas IV-VIII, którzy zgłaszali chęć udziału do 31 marca. Konkurs przeprowadzony został 21 kwietnia 2021 r. i wzięło w 
Read more
W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, uczniowie klas I – III wraz z PGE Energia Ciepła zrealizowali program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych,  poszerzający wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Tę edukacyjną przygodę realizowaliśmy razem z Kotem Ciepłosławem i dwójką jego pomocników – Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem. Zrealizowaliśmy pięć scenariuszy zajęć na następujące tematy: 
Read more
18 marca odbył się konkurs recytatorski ,,Przyroda w poezji”, który zorganizowano w ramach projektu Erasmus+. Jego celem było kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody, rozwijanie zainteresowań poezją oraz kreowanie właściwych postaw wobec natury. Uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie byli uczniowie kl.4-8 , a wzięło w nim udział 6 osób z kl. 6a i 6b, które zaprezentowały jury 
Read more
W ramach realizacji kolejnych zadań w naszym projekcie uczniowie klasy siódmej zastanawiali się nad najbardziej istotnymi zagadnieniami związanymi z dbaniem o środowisko naturalne. Okazało się, że młodzi ludzie dobrze rozumieją sytuację i wiedzą, że w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”.Środowisko decyduje o naszym stylu życia, a człowiek oddziałuje na 
Read more
1. Cele ogólne konkursu: zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bociana białego i jego siedlisk; uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej; zachęcanie uczniów do aktywności twórczej; rozwijanie i promowanie talentów plastycznych; kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci; kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi; motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności. 2. Zasady uczestnictwa: Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
Read more
Sprawozdanie z etapu szkolnego konkursu plastycznego ph. ,,Higiena to jest to” w ramach VIII edycji projektu ,,Czysta Małopolska”. W lutym b.r. w naszej szkole przeprowadzono szkolny etap konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ,,Higiena to jest to” w ramach VIII edycji projektu ,,Czysta Małopolska”. Cele konkursu to przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o zasadach higieny wśród dzieci przedszkolnych 
Read more