+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

MAŁOPOLSKIE TALENTY

Zgodnie z przyjętym  harmonogramem  we wrześniu  br.  odbywały  się w naszej szkole zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozwijających umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i uczenia się.  Podzieleni na trzy grupy uczniowie klas IV – VII doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na temat  współpracy w grupie, integracji,  prawidłowego komunikowania się. Poznali metody motywujące do działania, dowiedzieli się jak rozwiązywać konflikty, skutecznie się uczyć 
Read more
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy realizację projektu Małopolskie Talenty, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Do udziału w projekcie w CWUZ Biesiadki zakwalifikowanych zostało 23 uczniów (14 uczniów z I etapu edukacyjnego i 9 z II etapu edukacyjnego). Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozpoczęły się 5 września i będą się odbywały zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem
Read more
            Rok szkolny 2019/2020 powoli dobiega końca. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że ostatnie miesiące przyjdzie nam spędzić poza murami szkoły, że nauka będzie prowadzona zdalnie. Rok ten dla Szkoły Podstawowej w Biesiadkach był rokiem szczególnym. Szkoła przystąpiła do projektu Małopolskie Talenty i stała się jednocześnie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CWUZ), w którym organizowane były od listopada do 
Read more
9 listopada 2019 roku (zgodnie z przyjętym harmonogramem) w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z kompetencji przedmiotowych. Podzieleni  na dwie grupy uczniowie klas V – VIII z Biesiadek i Gnojnika spotykać się będą w soboty w godzinach od 8.00 do 12.45. W trakcie pierwszych zajęć uczniowie wspólnie opracowywali kontrakty, które obowiązywać będą podczas naszych spotkań. Wówczas również zostali zapoznani z 
Read more
    Zgodnie z harmonogramem w sobotę 14.09.2019r. odbyły się pierwsze zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozwijających umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i uczenia się. Uczniowie I i II etapu edukacyjnego doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na temat pracy   w grupie i prawidłowego komunikowania się. Praca przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a uczestnicy wykazywali się ciekawością i zaangażowaniem.
Read more
W naszej szkole zajęcia w CWUZ  z kompetencji ponadprzedmiotowych odbędą się we wrześniu  i w październiku br., natomiast z kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych rozpoczną się w listopadzie br. Będą one miały miejsce w wyznaczonych w tym celu salach, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. HARMONOGRAM
Read more
W ramach projektu „Małopolskie Talenty” zdolni uczniowie z klas V-VIII ze wszystkich szkół na terenie gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i umiejętności  z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć przedmiotowych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji, pracy w zespole i uczenia się w ramach zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych. W czerwcu chętni, a 
Read more
TREŚĆ REGULAMINU
Read more
W kwietniu 2019r. rozpoczęto rekrutację do projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany będzie w trzech turach: w roku szkolnym 2019/2020, 
Read more