+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

MAŁOPOLSKIE TALENTY

„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach zawsze kładła nacisk na właściwe ukierunkowanie rozwoju uzdolnień oraz podniesienie jakości kształcenia wychowanków dlatego zaangażowała się w ten projekt. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje z zakresu: język obcy – język 
Read more
W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu  „Małopolskie Talenty  – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Na podstawie 
Read more
Tegoroczna edycja Małopolskich Talentów z języka angielskiego prowadzona była    w Biesiadkach od października do kwietnia 2021 roku. W I etapie edukacyjnym uczestniczyło 10 uczniów z klasy VIa i VI b zaś w  II etapie udział wzięło 7 uczniów z klasy VII. Zajęcia organizowane były w soboty. Na zakończenie tegorocznej edycji, Biuro Merytoryczne Projektu „Małopolskie Talenty”, zorganizowało Konkurs na projekt edukacyjny 
Read more
Testy uzdolnień w ramach V edycji diagnozy uzdolnień uczniów – Małopolskie Talenty 2021 odbędą się w piątek 11 czerwca, w godzinach 9.00 – 11.00. bursa mutlu son
Read more
Członkowie grupy „Pędzące żółwie” serdecznie zapraszają do oglądnięcia dwóch prezentacji, w których zostały przedstawione istotne informacje dotyczące kosztów utrzymania kota i psa. Prezentacje zostały przygotowane w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty” – temat: PETS ARE NOT TOYS Anna Korczyńska kayseri mutlu son
Read more
Zgodnie z przyjętym  harmonogramem  we wrześniu  br.  odbywały  się w naszej szkole zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozwijających umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i uczenia się.  Podzieleni na trzy grupy uczniowie klas IV – VII doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na temat  współpracy w grupie, integracji,  prawidłowego komunikowania się. Poznali metody motywujące do działania, dowiedzieli się jak rozwiązywać konflikty, skutecznie się uczyć 
Read more
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy realizację projektu Małopolskie Talenty, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Do udziału w projekcie w CWUZ Biesiadki zakwalifikowanych zostało 23 uczniów (14 uczniów z I etapu edukacyjnego i 9 z II etapu edukacyjnego). Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozpoczęły się 5 września i będą się odbywały zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem Şanlıurfa escort
Read more
            Rok szkolny 2019/2020 powoli dobiega końca. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że ostatnie miesiące przyjdzie nam spędzić poza murami szkoły, że nauka będzie prowadzona zdalnie. Rok ten dla Szkoły Podstawowej w Biesiadkach był rokiem szczególnym. Szkoła przystąpiła do projektu Małopolskie Talenty i stała się jednocześnie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CWUZ), w którym organizowane były od listopada do 
Read more
9 listopada 2019 roku (zgodnie z przyjętym harmonogramem) w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z kompetencji przedmiotowych. Podzieleni  na dwie grupy uczniowie klas V – VIII z Biesiadek i Gnojnika spotykać się będą w soboty w godzinach od 8.00 do 12.45. W trakcie pierwszych zajęć uczniowie wspólnie opracowywali kontrakty, które obowiązywać będą podczas naszych spotkań. Wówczas również zostali zapoznani z 
Read more
    Zgodnie z harmonogramem w sobotę 14.09.2019r. odbyły się pierwsze zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozwijających umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i uczenia się. Uczniowie I i II etapu edukacyjnego doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na temat pracy   w grupie i prawidłowego komunikowania się. Praca przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a uczestnicy wykazywali się ciekawością i zaangażowaniem. nevşehir mutlu son
Read more
[testimonial_rotator id=255]

Ułatwienia dostępu