+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

SKO

Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły zostali przyjęci do grona członków Szkolnej Kasy Oszczędności, którego opiekunami są K.A.Bukowiec i B.Hawryłko. Podczas spotkania z opiekunem dzieci dowiedziały się czym jest SKO, oraz dlaczego warto oszczędzać. Ponadto uczniowie otrzymali dane do logowania się na swoje konto, a także drobne upominki. Zachęcamy wszystkich członków SKO do oszczędzania pamiętając o tym, że: ,,Kto oszczędza, ten 
Read more
W naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny SKO ,,Oszczędzam na…”, którego celem było rozbudzanie zainteresowań ekonomicznych i bankowych, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych. Zadaniem autora i jednocześnie uczestnika konkursu było wyrazić w pracy plastycznej to, co chce nabyć, kupić, gdzie chce wyjechać za środki zaoszczędzone w Szkolnej Kasie Oszczędności. Do 
Read more
Wzorem lat ubiegłych nasza społeczność szkolna zorganizowała akcję charytatywną na rzecz mieszkającego w Biesiadkach Antosia. Na ten cel nauczyciele wykonali palmy wielkanocne, które rozprowadzane były w szkole oraz  w naszej miejscowości. Przy tej okazji zbierano dobrowolne datki na rzecz chorego chłopczyka. Materiały do wykonania tychże palm zgromadzone zostały dzięki pomocy dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Wyrażamy serdeczne podziękowanie za przynoszone 
Read more
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji charytatywnej na rzecz Marcelka Kubali. Wolontariusze z kl. VIII podczas niedzielnej zbiórki zebrali kwotę 6600,20 zł (sześć tysięcy sześćset 20/100 zł). Samorząd Uczniowski podczas akcji walentynkowej na terenie szkoły zebrał 721 zł(siedemset dwadzieścia jeden zł). Kwoty te wpłacono na konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER jako darowizna dla Marcelka. Nasza 
Read more
Szkolna Kasa Oszczędności brała udział w Ogólnopolskim Konkursie” „Dziś Oszczędzam w SKO jutro w PKO”. We wrześniu br. PKO Bank Polski wybrał najaktywniejsze i najbardziej zaangażowane w edukację finansową szkoły z różnych regionów Polski. Nasza Szkoła otrzymała nagrodę III stopnia w Etapie Regionalnym „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli”. Była to nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 zł. z przeznaczeniem na 
Read more
Szkolna Kasa Oszczędności ma swojego bloga na stronie internetowej, gdzie  zamieszczane są informacje dotyczące naszej działalności. Blog ten bierze udział w konkursie „Blog Miesiąca”. Rywalizujemy z organizacjami SKO z całej Polski, w związku z tym zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania komentarzy: Adres strony internetowej bloga: www.szkolneblogi.pl w zakładkach „podstawówki” wybieramy województwo małopolsko – świętokrzyskie i szukamy: SKO – PSP Biesiadki
Read more
   Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej lub założenie konta elektronicznego             – za zgodą opiekuna prawnego oraz dokonanie pierwszej wpłaty. Na książeczkę lub swoje konto SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki   i wpłacamy na SKO). Uczeń dokonuje wpłaty 
Read more
PROGRAM DZIAŁAŃ  SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJW BIESIADKACH OGÓLNE ZAŁOŻENIA Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od dawna. Członkami SKO są uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciele  – opiekunowie  SKO. Opiekunami SKO w naszej szkole są Bogusława Hawryłko i Kinga Anioł Bukowiec. Szkolne SKO działa pod patronatem Banku PKO BP  w Brzesku. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. 
Read more
1. Organizatorem akcji jest SKO. 2. W akcji może brać udział każda klasa od I – VI. 3. Akcja zbierania puszek rozpoczyna się w listopadzie i trwa dokońca  kwietnia. 4. Środki uzyskane ze sprzedaży puszek przeznaczone są  na nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych oraz dla tych, którzy się zgromadzili  największą ilość puszek w trakcie trwania akcji. 5. Przynoszone  puszki powinny być 
Read more