Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Blog SKO


Szkolna Kasa Oszczędności
ma swojego bloga na stronie internetowej, gdzie  zamieszczane są informacje dotyczące naszej działalności.
Blog ten bierze udział w konkursie „Blog Miesiąca”.

Rywalizujemy z organizacjami SKO z całej Polski, w związku z tym zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania komentarzy:

Adres strony internetowej bloga:

www.szkolneblogi.pl

w zakładkach „podstawówki” wybieramy województwo małopolsko - świętokrzyskie
i szukamy: 
SKO - PSP Biesiadki

Regulamin SKO

  

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej lub założenie konta elektronicznego             – za zgodą opiekuna prawnego oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę lub swoje konto SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki   i wpłacamy na SKO).
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę lub konto u opiekuna SKO.
 4. Oszczędności zgromadzone w SKO odprowadzane zostają do banku.
 5. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT. 
 7. Wypłat z książeczki SKO lub konta może dokonywać tylko właściciel książeczki – u opiekuna w kwocie 50 zł, większą sumę wraz  z opiekunem w placówce banku na podstawie karty wydanej przez bank.
 8. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz                 w miesiącu.
 9. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.
 10. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe dla członków SKO wyróżniających się       w pracy na rzecz SKO oraz w konkursach organizowanych przez SKO.
 11. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO i konta uczniów prowadzone  przez Bank PKO BP.
 12. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 13. Opiekun SKO na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy SKO.
 14. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 15. SKO działa zgodnie z planem pracy.

                                                          Opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności:
                                                                      Bogusława Hawryłko
                                                                      Kinga Anioł- Bukowiec

Działalność SKO

PROGRAM DZIAŁAŃ  SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJW BIESIADKACH

 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od dawna. Członkami SKO są uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciele  - opiekunowie  SKO. Opiekunami SKO w naszej szkole są Bogusława Hawryłko i Kinga Anioł Bukowiec. Szkolne SKO działa pod patronatem Banku PKO BP  w Brzesku. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. Mamy w nim, jako szkoła oprocentowane konto, na które zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów - członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń oraz od nowego roku szkolnego 2012/13 na elektronicznych książeczkach. Bank zawsze pamięta o naszych małych podopiecznych i obdarowuje ich w nagrodę za systematyczne oszczędzanie miłymi upominkami, które są wręczane najlepiej oszczędzającym oraz zwycięzcom w konkursach, quizach i turniejach.

      Co roku nasza szkoła bierze udział w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO" organizowanym przez PKO BP. Celem konkursu jest wyrobienie u dzieci nawyku świadomego oszczędzania, przygotowania do korzystania z usług banku. Podczas konkursu uczniowie wraz z nauczycielami organizują liczne akcje propagujące oszczędzanie. Cała działalność SKO opisywana jest co roku w Kronice SKO.  O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej, więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze zamiast na chipsy czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

 1. CELE   DZIAŁALNOŚCI SKO
 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania,
 • Kształtowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,  
 • Kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • Popularyzacja wiedzy o działalności banku / PKO BP – oddział w Brzesku 
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 • Pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 1. FORMY PRACY
 • Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO
 • Prowadzenie bankowości elektronicznej
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów   i turniejów.
 • Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych. 
 • Redagowanie tekstów własnych.
 • Wykonywanie zestawień.
 1. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości
 • uczy się przedsiębiorczości
 • bierze udział w konkursach, quizach, turniejach
 • uczy się rozsądnie zarządzać swoimi oszczędnościami
 • uczeń zna regulamin i zasady działania SKO w naszej szkole
 • uczeń wie, gdzie trafiają jego pieniądze po wpłaceniu ich na książeczkę SKO.

Akcja zbierania puszek

1. Organizatorem akcji jest SKO.

2. W akcji może brać udział każda klasa od I – VI.

3. Akcja zbierania puszek rozpoczyna się w listopadzie i trwa dokońca  kwietnia.

4. Środki uzyskane ze sprzedaży puszek przeznaczone są  na nagrody dla uczniów w konkursach szkolnych oraz dla tych, którzy się zgromadzili  największą ilość puszek w trakcie trwania akcji.

5. Przynoszone  puszki powinny być zgniecione tak aby zajmowały jak najmniej miejsca.

6. Na koniec każdego  semestru sporządzane są  sprawozdanie o ilości zebranych puszek.

7. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców akcji odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
Jesteś tutaj: Home SKO