+14 68 60 161

szkolabiesiadki@wp.pl

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Gallery

Małopolskie talenty – zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych

Zgodnie z przyjętym  harmonogramem  we wrześniu  br.  odbywały  się w naszej szkole zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozwijających umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i uczenia się.  Podzieleni na trzy grupy uczniowie klas IV – VII doskonalili swoją wiedzę i umiejętności na temat  współpracy w grupie, integracji,  prawidłowego komunikowania się. Poznali metody motywujące do działania, dowiedzieli się jak rozwiązywać konflikty, skutecznie się uczyć 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21

W dniu 11 września 2020 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego.   Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W tajnym głosowaniu wzięło udział łącznie 108 uczniów. Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego  w skład zarządu weszły osoby o największej liczbie głosów i pełnią one następujące funkcje: Przewodnicząca: Emilia Hawryłko Przewodniczący: Dominik Hebda Sekretarz : Paulina Dudek Skarbnik: 

Nagroda w regionalnym etapie konkursu SKO

Szkolna Kasa Oszczędności brała udział w Ogólnopolskim Konkursie” „Dziś Oszczędzam w SKO jutro w PKO”. We wrześniu br. PKO Bank Polski wybrał najaktywniejsze i najbardziej zaangażowane w edukację finansową szkoły z różnych regionów Polski. Nasza Szkoła otrzymała nagrodę III stopnia w Etapie Regionalnym „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli”. Była to nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 zł. z przeznaczeniem na 

Tragiczny Wrzesień 1939

17 września w naszej szkole odbył się poranek z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej na Polskę przygotowany przez uczniów klasy VIII. W związku z panującą epidemią, a co za tym idzie pewnymi ograniczeniami, nie był to jeden z poranków, do jakich przyzwyczailiśmy się. W tym roku uczniowie odśpiewali hymn państwowy w klasach, a następnie przez radiowęzeł 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

18 września, co roku, jest dla naszej szkoły datą szczególną. Tego dnia szkoła obchodzi święto swojego patrona, którym jest św. Stanisław Kostka. Z tej okazji Pani Dyrektor przez radiowęzeł poprosiła wszystkich o odśpiewanie hymnu szkoły “O Święty Stanisławie”, następnie przypomniała życiorys naszego Patrona i jego drogę do świętości. Św. Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550r. w Rostkowie na Mazowszu 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Ten rok szkolny rozpoczęliśmy w innej formie niż w latach poprzednich. Podzieleni na trzy grupy przedszkolaki, „zerówka” oraz klasa I pod opieką rodziców spotkali się z Panią Dyrektor na sali gimnastycznej 31 sierpnia br., gdzie przekazane im zostały najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, a w szczególności procedur obowiązujących na terenie szkoły w związku z pandemią koronawirusa. 1 września br. 

Agresja sowiecka na Polskę

Rocznica zbrojnej napaści dokonanej 17 września 1939 roku przez ZSRR na Polskę upamiętniona została krótkim porankiem przygotowanym przez młodzież klasy VIII. Na wstępie cała społeczność szkolna, pozostając w swoich salach lekcyjnych, włączyła się do odśpiewania hymnu państwowego, po czym uczennice klasy VIII przypomniały dramatyczne chwile w dziejach narodu polskiego będącego już pod okupacją niemiecką. Po wkroczeniu do Polski żołnierze Armii Czerwonej dokonywali 

Deklaracja dostępności

Deklaracja-dostepnosciPobierz

Małopolskie Talenty 2020/21

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy realizację projektu Małopolskie Talenty, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Do udziału w projekcie w CWUZ Biesiadki zakwalifikowanych zostało 23 uczniów (14 uczniów z I etapu edukacyjnego i 9 z II etapu edukacyjnego). Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych rozpoczęły się 5 września i będą się odbywały zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020_2021Pobierz 10 zasad _uczniowie_plakatPobierz 10 zasad_rodzice_plakatPobierz