+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Sprawozdanie z realizacji I modułu innowacji pedagogicznej ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.”

            W roku szkolonym 2020/21 klasy I, II, i III realizuje innowację pedagogiczną pt.,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.”, która jest międzynarodowym projektem edukacyjnym o tym samym tytule. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Autorką i organizatorką projektu jest pani Honorata Szanecka. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Cele innowacji:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składać się będzie z trzech modułów:

  • I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

  • II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

  • III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

Klasy I – III w naszej szkole są już po realizacji I modułu projektu ,,MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW”. Klasa I przeczytała książkę pt. “Kapelusz pani Wrony” Danuty Parlak. Uczniom bardzo spodobały się postacie, które występowały w opowiadaniach. Po wysłuchaniu całej lektury uczniowie z pomocą nauczyciela uzupełnili lekturniki.  Kolejne zadanie to wykonanie drzewka czytelniczego.  Gdy uczeń przeczytał książkę, najpierw musiał opowiedzieć ją kolegom i koleżankom, a następnie na listku z papieru zapisywałam tytuł książki, a uczeń malował go na swój przydzielony kolor i zawieszał na drzewie. W ten sposób drzewo zapełniło się kolorowymi liśćmi.  Wspólnym zadaniem wykonanym przez uczniów była postaci pani Wrony wykonana metodą wydzieranki. Chłopcy wyklejali ścinkami papieru sylwetkę wrony, natomiast dziewczynki przygotowały wspaniały, barwny kapelusz pani Wrony. Wspólne dzieło wyszło znakomicie.

                 Ostatnie zadanie realizowane było już zdalnie. Uczniowie wysłuchali opowiadania “Mała chmurka w krainie drzew”, a następnie opowiadali o Leśnym zakątku i czarodziejskim drzewie. Uczniowie zaważyli, że nasze drzewo czytelnicze w klasie jest podobne do tego  z opowiadania – rozkwita kolorowymi liśćmi gdy uczniowie czytają książki. Nauczyli się piosenki “Ekologiczne reggae”, oglądnęli prezentacje którą n-el przygotował na temat “Co nam dają drzewa” oraz film “W jaki sposób powstaje papier”.  Każdy uczeń w domu wykonał prace plastyczną “Moja ekologiczna choinka” ze starych gazet i niepotrzebnych odpadów papieru w ramach hasła “Drugie życie papieru”. Następnie dzieci prezentowały swoje prace na ekranach komputerów.

            Klasa II wybrała książkę Marii Terlikowskiej ,,Drzewo do samego nieba”. Uczniowie z ciekawością słuchali kolejnych rozdziałów lektury. Po przeczytaniu uzupełniali lekturniki. Pokolorowali pierwszą stronę lekturnika, samodzielnie zapisali tytuł, autora, głównego bohatera i pozostałych bohaterów, wypisali cechy drzewa, narysowali i opisali ulubioną przygodę z lektury. Uczniowie wykonali również w grupach lapbooki, w których zawarty był tytuł, autor, mieszkańcy poszczególnych konarów i plan wydarzeń. Z karty samooceny wszystkie buźki były uśmiechnięte, z czego wynika, że lektura bardzo się podobała.

Kolejnym zadaniem, było zorganizowanie 10 października Święta Drzewa. Wybraliśmy się na wycieczkę pieszą do pobliskiego lasu, w którym uczniowie rozpoznawali rodzaje drzew, opisywali ich budowę, odpoczywali w ich cieniu, zbierali jesienne liście. W tym dniu wykonaliśmy pracę plastyczną ,,Kolorowe jesienne drzewo” i przy wystawie prac uczniowie czytali wybrane w bibliotece książki.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się drzewo czytelnicze. W naszej klasie był to dąb, wykonany z szarego papieru, na który uczniowie przyklejali kolorowe liście ze swoim imieniem i tytułem opowiadania lub książki, którą przeczytali. Drzewo zapełnia się do tej pory. Pomimo nauki zdalnej uczniowie dostarczają do szkoły swoje listeczki. Nasz dąb jest kolorowy i dostojny.

Zadanie EKOlogiczne wykonane było jako ostatnie. Po wysłuchaniu opowiadania pt. ,,Mała chmurka w krainie drzew” uczniowie chętnie rozmawiali na temat wydarzeń w nim zawartych. Wspólnie razem uczniowie wykonali plakat nt. ,,Co dają nam drzewa” dowiadując się, jak ważną rolę odgrywają drzewa w przyrodzie. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ,,W jaki sposób powstaje papier”, omawiając później z uczniami poszczególne etapy powstawania papieru. Dużym zainteresowaniem cieszyła się praca plastyczna pt. ,,Wyturlaj magiczne drzewo” . Każdy uczeń wykonał pracę samodzielnie. Gotowe drzewo pokolorował kredkami. Uczniowie wykonali również pracę plastyczną pt. ,,Drzewo z moich rąk”, które polegało na namalowaniu pnia, pokolorowaniu swoich dłoni farbami i odbiciu ich jako korony drzew.

            Klasa III również omawiała lekturę ,,Drzewo do samego nieba”, uczniowie samodzielnie uzupełnili lekturniki, narysowali i opisali przygody bohaterów. Uczniowie klasy III wykonali drzewo czytelnicze, na którym prezentowali przeczytane przez siebie książki        i utwory. Wspólnie wykonali plakat zachęcający do czytania papierowych książek  i prezentowali go innym uczniom w szkole. Wysłuchali opowiadania o chmurce i wykonali prace plastyczną.

Uczniowie klas I – III bardzo chętnie realizowali poszczególne zadania. Z ciekawością czekali na kolejne działania. Wiadomości i umiejętności, szczególnie te dotyczące znaczenia drzew w przyrodzie i dla człowieka pozwolą im być świadomym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem szanującym środowisko, w którym żyjemy. Każda klasa wysłała sprawozdanie z realizacji I modułu i otrzymała jego potwierdzenie.

K. Anioł-Bukowiec

M. Hudyma

S. Małek

Kırklareli escort
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]