+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie

W ramach projektu „Małopolskie Talenty” zdolni uczniowie z klas V-VIII ze wszystkich szkół na terenie gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i umiejętności  z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Wcześniej te osoby zostaną przygotowane do zajęć przedmiotowych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji, pracy w zespole i uczenia się w ramach zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych. W czerwcu chętni, a ponadto nominowani przez nauczycieli przedmiotów, wzięli udział w Testach Uzdolnień. Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu ukazały się 27 sierpnia.

Na podstawie wyników Testów Uzdolnień z kompetencji kluczowych w I i II etapie edukacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowano następujących uczniów do udziału w projekcie w CWUZ Biesiadki:

LISTA UCZNIÓW

rize mutlu son
Comments are closed.