+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Akcja ekologiczna “Drzewo dla klimatu”

W dniu 18 listopada br. w ramach kampanii edukacyjnej „#drzewo dla klimatu” odbyło się spotkanie uczniów klas I – IV z panią Marią Witkowską – Inspektorem do spraw klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Brzesku. Kampania ta stanowi część zintegrowanego projektu – LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” realizowanego przez Powiat Brzeski. Celem akcji jest uświadomienie uczniom znaczenia drzew w walce z postępującymi zmianami klimatycznymi. Ekodoradczyni przeprowadziła lekcję ekologii, w trakcie której uczniowie opowiadali o sposobach przeciwdziałania degradacji środowiska, która powoduje globalne ocieplenie. Dzieci wykazały się bogatą wiedzą na temat roli drzew dla życia na Ziemi. Uczniowie przypomnieli, że pochłaniają one szkodliwy dwutlenek węgla poprzez proces fotosyntezy i równocześnie wytwarzają tlen, że są naturalnymi klimatyzatorami, filtrami gleby, wody i powietrza, strefami chroniącymi nas przed zanieczyszczeniami i hałasem, a także domami dla wielu zwierząt.

Pani Inspektor, wspólnie z uczniami, zasadziła też symboliczne „drzewo dla klimatu” za budynkiem hali sportowej. Ponadto uczniowie otrzymali sadzonki lipy i klonu do posadzenia przy swoich domach. Udział w tym przedsięwzięciu przyniósł uczestnikom satysfakcję, gdyż uświadomili sobie, że takimi działaniami mogą przyczynić się do ratowania naszej planety.

B.Hebda

Comments are closed.