+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Działalność SKO

PROGRAM DZIAŁAŃ  SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJW BIESIADKACH

 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od dawna. Członkami SKO są uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciele  – opiekunowie  SKO. Opiekunami SKO w naszej szkole są Bogusława Hawryłko i Kinga Anioł Bukowiec. Szkolne SKO działa pod patronatem Banku PKO BP  w Brzesku. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. Mamy w nim, jako szkoła oprocentowane konto, na które zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów – członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń oraz od nowego roku szkolnego 2012/13 na elektronicznych książeczkach. Bank zawsze pamięta o naszych małych podopiecznych i obdarowuje ich w nagrodę za systematyczne oszczędzanie miłymi upominkami, które są wręczane najlepiej oszczędzającym oraz zwycięzcom w konkursach, quizach i turniejach.

      Co roku nasza szkoła bierze udział w konkursie “Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” organizowanym przez PKO BP. Celem konkursu jest wyrobienie u dzieci nawyku świadomego oszczędzania, przygotowania do korzystania z usług banku. Podczas konkursu uczniowie wraz z nauczycielami organizują liczne akcje propagujące oszczędzanie. Cała działalność SKO opisywana jest co roku w Kronice SKO.  O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej, więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze zamiast na chipsy czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

 1. CELE   DZIAŁALNOŚCI SKO
 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania,
 • Kształtowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,  
 • Kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • Popularyzacja wiedzy o działalności banku / PKO BP – oddział w Brzesku 
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 • Pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 1. FORMY PRACY
 • Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO
 • Prowadzenie bankowości elektronicznej
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów   i turniejów.
 • Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych. 
 • Redagowanie tekstów własnych.
 • Wykonywanie zestawień.
 1. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości
 • uczy się przedsiębiorczości
 • bierze udział w konkursach, quizach, turniejach
 • uczy się rozsądnie zarządzać swoimi oszczędnościami
 • uczeń zna regulamin i zasady działania SKO w naszej szkole
 • uczeń wie, gdzie trafiają jego pieniądze po wpłaceniu ich na książeczkę SKO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.